IT in het onderwijs doet er niet toe, of wel?

ButtonStaatssecretaris Dekker heeft zichzelf deze vraag ongetwijfeld gesteld toen hij de kamerbrief over voorgenomen acties naar aanleiding van het KNAW advies  ‘Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs’ ondertekende. Is de komende kerstperiode  voor u niet een goed moment om, weg van de dagelijkse bezigheden, eens te reflecteren op het thema “IT in het onderwijs”? Iedere dag bent u immers in meer of mindere mate immers bezig om te onderzoeken op welke manier u IT zo kunt organiseren dat u het als middel optimaal kunt inzetten. Optimaal in die zin dat IT bijdraagt aan succesvol(ler) onderwijs.

Maar gaat dat lukken? Wordt onderwijs succesvoller door de inzet van IT? Welke IT moet dan worden ingezet? Moet IT wel worden ingezet? Allemaal vragen die in het onderwijsveld (de praktijk) verschillend worden beantwoord. Dat is niet verwonderlijk aangezien er binnen het onderwijs vele “scholen” zijn die even zo verschillend denken over IT in het onderwijs: van “iPad-school” tot “verhalenschool” en vele gradaties tussen deze uitersten in. Ook vanuit de hoek van de theorie (pedagogiek, psychologie, neurologie e.d.) komen vele visies naar voren: leren gaat niet beter met inzet van IT of juist wel. Kortom, wie heeft het bij het rechte eind?

Toch moeten we in het onderwijs iets met IT, al is het maar omdat IT, net als andere technologieën,  ook in onze samenleving een grote rol speelt en een steeds grotere rol gaat spelen. Immers, onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle deelname aan de samenleving. Het moeilijke daarbij is dat we uitstekend weten hoe deze samenleving er tot nu toe uitzag, maar dat we slechts met grote onzekerheid iets kunnen zeggen over beeld  van de samenleving van de toekomst. Duidelijk is in ieder geval, zo vindt ook de KNAW, dat in die samenleving van de toekomst nieuwe generaties van capabele, ondernemende en verantwoordelijke burgers van de digitale wereld rondlopen.

Laat deze onzekerheid over de samenleving van de toekomst, hoe tegenstrijdig dan ook, nou net de enige zekerheid zijn die we hebben als het om IT in het algemeen (en dus over IT in het onderwijs) gaat. Dat pleit voor het zo goed mogelijk omgaan met die onzekerheid door onderwijsinstellingen, en wel op de volgende wijze:

  1. Vastleggen van uitgangspunten die je als instelling hanteert ten aanzien van onderwijs;
  2. Uitgangspunten vertalen naar een visie op IT in het onderwijs over zeg drie jaar;
  3. Kaders organisatie van IT vaststellen op basis waarvan  de IT dan wel wordt ingezet om de Visie op IT waarheid te maken;
  4. Vastellen van actielijnen om de hiervoor noodzakelijke acties uit te voeren.
  5. Steeds blijven kijken of acties de Visie op IT in het onderwijs realiteit maken en eventueel bijsturen.

Ook dan heeft u geen volledige zekerheid, maar in ieder geval zo veel mogelijk beheerste onzekerheid.

Staatssecretaris Dekker heeft voor de instelling “Nederland” vastgesteld dat IT er toe doet. Hoe zit dat in uw instelling? Tijd voor reflectie?

Ik wens u goede fijne feestdagen en een goed 2014!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *