Helpt IT leerkrachten beter te functioneren?

gesprekNee, alleen IT helpt leerkrachten niet beter te functioneren, maar IT kan wel een belangrijke bijdrage leveren in de functionerings- en beoordelingscyclus. Zo is er deze week veel geschreven over het functioneren van oudere leerkrachten. Daarbij viel mij op dat er gesteld werd dat er te weinig tijd zou zijn voor functionerings- en beoordelingscyclus.

Natuurlijk wordt er steeds meer een beroep gedaan op de toch al schaarse tijd van leerkrachten en directeuren en daarmee wordt het spreekwoordelijke “bord” voller. Vaak wordt er geredeneerd dat er dan iets anders van het “bord” af moet. Er is ook een andere mogelijkheid: anders koken of eten!  Vertaald naar de functionerings- en beoordelingscyclus betekent dat bijvoorbeeld het slim inzetten van IT.

Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de bedrijfsvoering. Immers, als leerkrachten en directies  beter ondersteund worden in het opzetten en voorbereiden van de functionerings- en beoordelingscyclus zullen zij er minder tijd aan hoeven te besteden.

Een voorbeeld: als aan het begin van het schooljaar helder is waar leerkrachten op worden beoordeeld kan IT in het onderwijsproces worden ingezet om de onderliggende gegevens te verzamelen en te analyseren. Dat is geen utopie aangezien veel methoden en (leerling)administratiesystemen dit al kunnen. Daarnaast is in veel gevallen de uitnutting van het HRM systeem nog onvoldoende waardoor goedbedoelde functionerings- en beoordelingscycli niet opleveren waar ze voor waren ingericht: beter functionerende leerkrachten.

Los van de functionerings- en beoordelingscyclus helpt IT leerkrachten ook op een andere manier effectiever en efficiënter functioneren: het vereenvoudigen van administratieve taken (denk aan voorbereiden van de 10-minuten gesprekken) stelt de leerkracht in staat datgene uit zichzelf naar boven te halen waar op dat moment behoefte aan is. Voor de leerkracht die aan het begin van zijn of haar loopbaan staat is dat misschien het opdoen van onderwijservaring in plaats administratieve ervaring, voor de oudere leerkracht is er dan misschien meer plaats voor het zo noodzakelijke verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *