IT-budgetten: waar legt u het geld neer?

geldSteeds meer onderwijsinstellingen gaan over tot meer of minder vergaande standaardisatie en harmonisatie van IT binnen hun scholen. Het is onvermijdelijk dat daarbij de wijze waarop IT baten en lasten worden gebudgetteerd “op de schop” moet. Er zijn dan twee uitersten denkbaar:

1. alle IT wordt bovenschools gebudgetteerd waarbij IT niet in de begrotingen van de scholen terugkomt

2. alle IT wordt door de scholen zelf gebudgetteerd waarbij IT geheel in de begroting van de scholen is opgenomen.

Voor beide uitersten is misschien iets te zeggen: variant 1 lijkt de scholen te ontzorgen maar geeft ze ook geen enkele keuzevrijheid ten aanzien van IT, variant 2 geeft de scholen maximale ruimte maar brengt met zich mee dat ze moeten nadenken over keuzes ten aanzien van IT. De ervaring leert dat de waarheid meestal ergens tussen deze twee uitersten ligt: de instelling heeft als doel de scholen voor wat betreft  IT te ontzorgen en wil dit bereiken door zaken betreft die van school tot school niet verschillen, bovenschools te regelen.

Het deel van het IT-budget dat daarbij hoort komt dan ook bovenschools. Scholen leveren dan onvermijdelijk keuzevrijheid in want daarvoor konden ze zelf keuzes ten aanzien van IT maken. Waar tussen de twee uitersten dan een plek wordt gevonden is grofweg afhankelijk van drie zaken:

  1. Hoe stevig is de rol van de instelling ten opzichte van de scholen: faciliteert zij of schrijft zij voor? Faciliteert zij, dan zal (in het algemeen) een kleiner deel van het IT-budget bovenschools komen dan wanneer zij voorschrijft.
  2. Hoe uiteenlopend zijn de ontwikkeling van IT en de ambities ten aanzien van IT tussen de scholen onderling? Als de ontwikkelingen en de ambities stevig uiteenlopen zullen de “koplopers” zich (in het algemeen) meer beperkt voelen naarmate er meer IT-budget bovenschools gehaald wordt.
  3. Hoe luidt de visie op IT van de instelling? Laat de instelling de scholen leidend zijn dan zal (in het algemeen) een kleiner deel van het IT-budget bovenschools komen dan wanneer de instelling leidend is.

Waar legt uw instelling het geld neer?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *