Op weg naar de top: ‘inrichting van de IT-beheerorganisatie’

Onderwijs bergtop

Basiskamp 2: Het “Vier in Balans” – model stelt dat om de top te bereiken infrastructuur, visie, content en IT-vaardigheden in evenwicht moeten zijn. Maar wat als de IT-beheerorganisatie niet adequaat is ingericht? In sommige afbeeldingen van het “Vier in Balans”-model kom ik de term leiderschap tegen. Hoewel leiderschap niet helemaal de lading dekt van wat ik met een IT-beheerorganisatie bedoel, is het inderdaad wel heel belangrijk dat daar invulling aan wordt gegeven. En wat cruciaal is, is dat er invulling aan wordt gegeven door de juiste functionaris(sen).

 

Iedereen is belangrijk

Om de top van een berg te bereiken moet iedereen een topprestatie leveren. Niet alleen de expeditieleider die de route uitstippelt, maar ook de klimmers, degene die verantwoordelijk is voor de bevoorrading en de dragers. Hetzelfde geldt wanneer je als onderwijsorganisatie optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheden die IT biedt. Ook dan dient er op strategisch, tactisch en operationeel niveau een topprestatie te worden geleverd. Er kan in termen van Vier in Balans een prachtige visie liggen die gedragen wordt door door de leiding en een team dat ook nog eens de vaardigheden en de content in huis heeft om die visie te realiseren. Als er vervolgens na verloop van tijd steeds meer storingen ontstaan doordat het operationele IT-beheer niet op orde is, zal de machine echter gaan haperen.

 

Maar sommigen zijn belangrijker dan anderen

Voorgaande doet echter niets af aan het feit dat sommige functies in het IT-bouwhuis in eerste instantie toch belangrijker zijn dan andere. Je kunt namelijk een dijk van een IT-dienstverlener hebben (intern dan wel extern) die het operationele technische beheer voor zijn rekening neemt. Maar als die niet goed aangestuurd wordt, kan het alle kanten op gaan (en heb je dus niet de garantie dat je daar uit komt waar je wilt zijn).

Cruciaal is dan ook dat er een adequate regie-organisatie wordt ingericht. Het “Vier in Balansmodel” spreekt in dit kader van Leiderschap. Binnen BiSL heeft men het over de inrichting van het “functioneel beheer” en binnen het negenvlaksmodel wordt gesproken over het “kruis” van informatiemanagement. In alle gevallen gaat het er om dat aan de vraagkant een aantal rollen moet worden ingevuld om ervoor te zorgen dat IT daadwerkelijk een bijdrage levert aan datgene wat de organisatie wil bereiken. Denk hierbij aan aan rollen als proceseigenaar, systeemeigenaar, gegevensbeheerder, functionaliteitenbeheerder, gebruikersondersteuner, portfoliomanger, IT-architect en contractmanager.

 

Sommigen zijn cruciaal

Wat cruciaal is om te top te bereiken, is dat de rollen ook bij de juiste personen belegd worden. Te vaak zie ik in de praktijk dat schooldirecteuren een I-coach of IT-coördinator aanstellen die vervolgens geacht wordt de inzet van IT in de klas te bevorderen. In de functie van de I-coach worden dan meer of minder formeel alle of een groot deel van de hiervoor genoemde rollen gecombineerd. De directeur zelf gaat zich vervolgens met andere zaken bezig houden en de rest van het team neemt een afwachtende houding aan.

Waar het echter om gaat is dat de directie van een school, een schoolbestuur, bouwteamleiders en andere leden van een schoolteam ook op het vlak van IT-leiderschap, c.q. zich opwerpen als probleemeigenaar. Zij zijn degenen die zich moeten opwerpen als proceseigenaar en systeemeigenaar en daarmee als opdrachtgever. Zoals Marcel de Jager in zijn blog aangeeft kunnen zij zich daarbij laten ondersteunen door een I-coach of ICT-coördinator, maar het mooiste zou zijn als dat niet nodig is.

Net als bij bergbeklimmen kunnen de expeditieleider en de klimmers wel de nodige taken uitbesteden, maar uiteindelijk moeten zij zelf naar boven willen en zelf klimmen. Zijn ze niet gemotiveerd en nemen ze geen verantwoordelijkheid, dan weten we allemaal wat er gebeurt….

 

Lees ook in deze reeks over meer rendement uit IT in de klas:

Op weg naar de top: ‘meer rendement uit IT in de klas’

Op weg naar de top: ‘organisatie van basisvoorzieningen’

Op weg naar de top: ‘inrichting van de IT-beheerorganisatie’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *