Waarom pilots in het onderwijs altijd mislukken

mislukkingLaat het woord ‘pilot’ vallen binnen een onderwijsinstelling en de kans is groot dat er een diepe zucht klinkt gevolgd door een betoog dat zoiets nooit werkt. Pilots hebben, overigens niet alleen binnen het onderwijs, de neiging om consequent tot een mislukking te leiden. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Nou, de belangrijkste reden is dat u de pilot gebruikt voor iets waar het niet voor bedoeld is.

Pilot

Een pilot is primair bedoeld om te onderzoeken of de noodzakelijke randvoorwaarden om ‘iets nieuws’ in te voeren op orde zijn en, zo niet, wat er moet gebeuren om dit te realiseren. Maar dat ‘iets nieuws’ is allang bepaald, nut en noodzaak zijn aangetoond en ook de potentiele opbrengsten zijn in kaart gebracht. Kortom, we weten waarom en hoe we het gaan doen, er dient alleen nog te worden onderzocht wat er nodig is voor een grootschalige invoering. Maar zo werkt het in de praktijk dus blijkbaar niet. Bij veel zo genoemde pilots binnen het onderwijs is het hoe en waarom nog helemaal niet duidelijk. En als je geen idee hebt wat je wilt bereiken dan is de uitkomst altijd negatief. U moet een stapje terug doen. Het is tijd voor een experiment.

Experiment

Een experiment is juist bedoeld om te onderzoeken of een bepaalde toepassing zinvol is. “Wat is de meerwaarde en hoe zouden we het slim kunnen toepassen” is hierbij het uitgangspunt. U kunt wel heel optimistisch tablets de klas in gooien maar wat wilt u daar nu eigenlijk mee bereiken? Past het wel binnen het type onderwijs wat wordt gegeven? En zijn er zinvolle toepassingen beschikbaar? Of kunnen we die beter zelf gaan ontwikkelen? Allemaal vragen die het beste in een kleinschalig experiment kunnen worden ondergebracht.

Maar ook experimenten dienen gestructureerd te worden uitgevoerd. Zomaar wat tablets aan docenten geven en dan afwachten wat er gebeurt is vrij kansloos. Dat is geen experiment, dat is hoogstens een nieuwe hobby. Duidelijke kaders zijn dan ook onontbeerlijk. De uitkomst mag dan nog ongewis zijn, het experiment moet wel antwoorden geven op vooraf bepaalde vragen. En is de uitkomst positief dan kunt u met een gerust hart een pilot starten voor een grootschalige invoering. Wedden dat het dan wel lukt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *