IT in het onderwijs: vergeet de financiële informatievoorziening niet!

bekostingIn de eerste helft van dit jaar heeft de Onderwijs Innovatie Groep (met subsidie van Kennisnet) een onderzoek (http://www.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/byod-op-het-liemers-college/) uitgevoerd naar het gepercipieerde rendement van BYOD op een school in het (voortgezet) onderwijs. In de samenvatting viel te lezen dat het onderzoek zowel het gepercipieerde rendement op het gebied van ouderbetrokkenheid als op het gebied van leerrendement betrof.

Wie verder leest ontdekt dat er van een derde onderzoeksgebied sprake was: het financieel rendement, gemeten in verschillen tussen voor de invoering begrote investeringen en kosten en bij de invoering gerealiseerde investeringen en kosten.

Volgens de hoofdconclusies in de samenvatting “..is er geen grotere ouderbetrokkenheid zichtbaar bij gebruik van eigen device, lijkt er een samenhang te bestaan tussen de inzet van BYOD en positieve waardering van instructiegedrag van docenten, en kan de impact op leerrendement van BYOD nog groter zijn.”

Net  als u was ik benieuwd naar de conclusies op het gebied van het financiële rendement. Wat schrijven de onderzoekers in het rapport :

“..het achterhalen van financiële gegevens is complex.”

“..het afkaderen  van kosten en investeringen blijkt moeilijk realiseerbaar.”

“De grootste investeringen worden geplaatst in de infrastructuur en randvoorwaarden.”

“Opvallend is ook om te zien dat het werken met ‘online content’ vooralsnog geen besparing oplevert. ”

Is dat alles? Geen fijne boodschap, maar deze punten zijn algemeen bekend. Het zou mooi zijn geweest als er ervaringscijfers over het financiële rendement werden gepresenteerd,  want financieel rendement (op welke wijze dan ook gedefinieerd) is naast ouderbetrokkenheid en leerrendement van groot belang om verantwoorde beslissingen over IT in het onderwijs te kunnen nemen. En dat begint bij een adequate financiële informatievoorziening!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *