Tablets in het onderwijs, wat levert het op?

ipad school pilot 6Als je aan de slag gaat met tablets in het onderwijs doe je dat natuurlijk het liefst op basis van een sluitende businesscase. Wat zijn de kosten en de baten? Kosten zijn over het algemeen goed in kaart te brengen.

Er zijn kosten voor aanschaf en beheer (!) van hardware en software, kosten voor het opleiden van docenten, kosten voor het aanpassen van het IT-netwerk en projectkosten.

De baten zijn, zoals zo vaak, minder goed kwantificeerbaar maar zijn er wel degelijk.

 

  • Baten liggen als eerste op het vlak van de onderwijskwaliteit; onderwijs wordt uitdagender, aantrekkelijker en kan makkelijker gedifferentieerd worden aangeboden. Ook onderwijs dat beter aansluit op de belevingswereld van studenten en op toekomstig werk en stages.
  • Als tweede zijn er baten ten aanzien van de docent. Verlaging van de werklast, betere samenwerking, en ‘modernisering’ van de docent (verhogen van de vaardigheid met ‘nieuwe IT’ en sociale media).
  • En als derde zijn er baten op het vlak van minder (of geen?) gebruik van de computerlokalen, minder printen en minder boeken.

Aandachtspunt voor de businesscase is dat veel baten ook behaald kunnen worden met laptops, netbooks of ‘gewone’ PC’s. In de businesscase zal daarom bij voorkeur (als eerste) ook bepaald worden wat de meerwaarde is van tablets ten opzichte van deze ‘traditionele apparatuur”.

En als laatste: Een belangrijke bate is natuurlijk ook het imago van de school. Veel scholen krijgen in de komende tijd te maken met afnemende leerlingaantallen, hoe wilt u in die tijd bekend staan?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *