Een experiment met tablets in het onderwijs; dit is de uitkomst!

ipad school pilot 4‘Koop een stuk of wat tablets, deel ze uit en bespreek na een paar maanden wat de ervaringen zijn.’ Kies je voor deze aanpak als eerste stap bij het gebruik van tablets in het onderwijs dan zou je zo’n stap kunnen zien als een ‘experiment’. Handig om te weten is dat bij dit ‘experiment’ enkele uitkomsten voor vrijwel alle organisaties identiek zijn. Deze uitkomsten zijn:

  • Niet op alle plekken is betrouwbaar draadloos internet. Medewerkers en leerlingen verwachten overal in het gebouw verbinding te hebben maar dit blijkt niet het geval te zijn met de bestaande infrastructuur. Beter is om dit vooraf te onderzoeken.
  • Als veel tablets op 1 plek worden gebruikt (bijvoorbeeld in 1 lokaal) zijn er problemen met de verbinding omdat het netwerk hier niet op is ingericht. Ook is de bestaande internetverbinding lang niet altijd voldoende, bijvoorbeeld als veel tablets gelijktijdig een filmpje willen bekijken. Ook dit wordt bij voorkeur vooraf onderzocht.
  • Het is niet duidelijk welke toepassingen en content gebruikt kunnen worden. Worden bestaande boeken digitaal beschikbaar gemaakt, worden speciale app’s ingezet of wordt er misschien zelf materiaal ontwikkeld? Ook hier kan beter vooraf onderzocht worden hoe hier mee wordt omgegaan.
  • Veel docenten zijn terughoudend omdat zij onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden en willen vasthouden aan het vertouwde. De ‘digitale vaardigheden’ van de docenten zijn cruciaal bij inzet van tablets en daarom is het goed vooraf na te denken welke docenten deelnemen aan de pilot en wat van hun wordt verwacht.

Naast bovenstaande zal het experiment natuurlijk nog meer resultaten opleveren, echter door de genoemde bekende uitkomsten vooraf voldoende aandacht te geven kan gefocussed worden op de minder bekende zaken en de zaken die wel specifiek voor de eigen organisatie gelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *