Tablets in het onderwijs; eerst een plan van aanpak of gewoon beginnen?

ipad school pilot 3Het inzetten van tablets in het onderwijs begint vaak met een pilot. Die pilot kan echter op verschillende manieren worden aangepakt. Methode 1 is ‘gewoon beginnen’. Een pilot op basis van deze methode heeft vooral tot doel om de aandachtspunten van het gebruik van tablets helder te krijgen. De basisvraag van de pilot is ‘wat zijn de ‘do’s en don’ts’ van tablets in het onderwijs?’. De pilot wordt daarmee meer een experiment (cq een onderzoek) om helder te krijgen waar je allemaal tegen aan kan lopen bij gebruik van tablets. Koop een stuk of wat tablets, deel ze uit en kijk wat er gebeurt. Wel handig is om ook bij zo’n ‘experiment’ enkele randvoorwaarden vooraf te regelen, met als belangrijkste een goede draadloze internettoegang.

De andere manier om een pilot te beginnen is het starten met een plan van aanpak. Dat maakt dat een organisatie vooraf over een aantal zaken moet nadenken. De pilot is in dit geval vaak de opstap naar een grootschaligere inzet van tablets. Bij deze pilots is bijvoorbeeld al bekend welke type tablet wordt ingezet, welke app’s gebruikt gaan worden (en in welke groepen en bij welke vakken) en of de IT-infrastructuur voldoet en wat de impact op de IT-organisatie is. Belangrijke zaken die in het op te stellen plan van aanpak moeten worden vastgelegd zijn het doel van de pilot (en is er ook een businesscase?), welke toepassingen gebruikt gaan worden, wat er wordt verwacht van de projectleider, maar met name ook wat de mogelijke uitkomsten zijn en wat het vervolg daar dan op is. Het plan van aanpak maakt zo een goede onderbouwing van de pilot mogelijk en geeft ook handvatten om te beslissen over het vervolg.

Kortom; Aan de slag met tablets in het onderwijs, doet u een experiment of een pilot?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *