Een pilot met iPad’s in het onderwijs, heeft u het plan van aanpak al klaar?

ipad school pilot 2Zijn er nog scholen die niet serieus nadenken over een pilot met tablets? Veel zullen het er niet zijn. Echter, om zo’n pilot succesvol te laten zijn zal deze gestructureerd moeten worden opgepakt en begonnen moeten worden met een plan van aanpak. In dat plan van aanpak zal op hoofdlijnen een aantal zaken moeten worden behandeld.

– Hoe passen de tablets bij de visie van de school op IT in het onderwijs en hoe passen tablets bij de gebruikte methoden en onderwijsprincipes?

– Wat wordt er van de inzet van tablets verwacht, bijvoorbeeld ten aanzien van leerprestaties, motivatie, efficiency of individualisatie? En gaat het hier alleen over (de kwaliteit van) het onderwijs of ook over de ondersteunende processen?

– Als de verwachte resultaten bekend zijn, hoe zullen deze dan worden gemeten? Kan er zo een duidelijke businesscase worden gemaakt?

– Hoe worden de randvoorwaarden geregeld? Wat is de impact op de IT-organisatie, is de IT-infrastructuur op orde en is de kundigheid en betrokkenheid van docenten wel aanwezig? Zonder deze zaken hoef je er niet eens aan te beginnen, hoe wordt dit geborgd?

– Wat zijn de kosten en hoe worden deze gefinancierd?

– Wat wordt er gedaan met de leerpunten die zullen worden opgedaan en hoe worden deze geborgd.

– Welke planning wordt gehanteerd en welke stappen worden genomen. En natuurlijk welke klassen, welke vakken en welke app’s?

Kortom, een pilot met tablets in het onderwijs is meer dan een stuk of wat tablet aanschaffen en dan na een paar maanden evalueren hoe het is gegaan. Begin met business case met een plan van aanpak en is er ook al een projectleider?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *