Tabletten in het onderwijs budgetneutraal?

pilDat zou mooi zijn. Zou het ook mogelijk zijn? Ik waag me aan een korte verkenning van een mogelijke uitwerking, met de nadruk op mogelijk.

Feit is dat leermethoden steeds ‘digitaler’ worden: papier wordt nog wel gebruikt maar het wordt steeds minder. Dit heeft tot gevolg dat er minder papier wordt gebruikt (scheelt in de gehele uitgeefketen in grondstoffen en belasting van het millieu) en dat er schakels in de uitgeefketen verdwijnen (welke toegevoegde waarde biedt de drukker nog?). Het is dus niet gek te veronderstellen dat de kostprijs van leermethoden hierdoor daalt. Als uitgevers dit prijsvoordeel (al dan niet een-op-een) doorgeven aan de scholen ontstaat er ruimte voor de aanschaf van tablets of e-readers. En dat niet alleen zonder het budget voor leermiddelen te verhogen maar ook door ouders te ontlasten van de aanschaf.

Of de uitgevers zo te werk gaan weet ik niet. Maar ik heb wel een idee: de uitgevers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de betaalbaarheid en de succesvolle (verdere) invoering van digitale leermiddelen als zij bereid zijn een stukje van hun marge op te geven. En volgens mij leidt dat op langere termijn tot meer winst.. Waarom? Omdat je door (uit) te geven op langere termijn meer krijgt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *