Innoveren met IT? Doe maar even niet

lampje_innoInnoveren met IT lijkt soms wel op een toverdrank. We willen iets radicaal anders gaan doen, doen er een scheutje IT bij en voilà: innovatie. Het lijkt soms wel of alle veranderingen met en door IT vooral innovatief moeten zijn. IT inzetten om stapsgewijs verbeteringen aan te brengen en het vooral als een ondersteunend middel te zien is blijkbaar nogal duf. Het is in ieder geval niet sexy. Maar levert al die innovatie nou wel wat op?

Binnen het onderwijs wordt IT nog teveel gezien als een instrument om vooral nieuwe dingen te doen. Sterker nog, vaak worden de mogelijkheden als uitgangspunt genomen. Of het nu tablets of ‘social media’ betreft: er kan iets, dus dan gaan we dat ook maar doen. Veelal met mislukkingen tot gevolg. Het feit dat je middels een tablet kinderen mogelijk eenvoudiger en sneller kan toetsen is misschien wel waar maar als de onderliggende structuren en processen hierop niet zijn aangepast heeft het niet zoveel zin. Zitten die kids binnen de kortste keren weer vooral Youtube filmpjes te kijken op dat ding. En dat is jammer, want de potentie van IT binnen het onderwijs is wel degelijk groot.

Zo aan het begin van het jaar organiseren veel scholen weer een themadag. Vaak ook met IT gerelateerde onderwerpen. Soms zelfs een IT thema dag. Een prima plek om te laten zien wat er met IT anders en vooral beter zou kunnen. Maar daar blijft het vaak wel bij. Een soort speeltuin vol proefballonnetjes. In het beste geval gaat die enthousiaste docent het idee verder uitwerken en komt het wellicht tot een project. Veel ideeën sterven echter in schoonheid. Op naar het volgende project. Met als gevolg dat die docent steeds minder enthousiast of niet meer serieus genomen wordt. En beide zijn niet goed, want het zijn juist deze mensen die een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van IT binnen het onderwijs. Maar hoe dan wel?

Het belangrijkste is dat er al in een vroeg stadium wordt gekeken naar de mogelijke meerwaarde van een IT project. En vervolgens dienen alle noodzakelijke randvoorwaarden, zowel technisch als organisatorisch, te worden ingevuld. Dat vraagt dus om beleid met een lange houdbaarheidsdatum. Een IT-bestemmingsplan kan daar een prima middel voor zijn. Focus op de lange termijn, maar wel met de blik op zaken die hier en nu aandacht behoeven. Want IT verandert op onderdelen zo snel dat we niet kunnen plannen wat we over 3 jaar daarmee gaan doen. Snel handelen is soms noodzakelijk. Maar die innovatieve ontwikkelingen die we nu willen uitvoeren dienen wel binnen bepaalde kaders en randvoorwaarden te worden gevat. En daar gaat het precies om: innovatie is prima maar wel beheerst en in niet al te grote hoeveelheden graag. Want alleen zo leidt die innovatie tot daadwerkelijk succesvol gebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *