5 Succesfactoren voor digitaal samenwerken in het onderwijs.

samenwerkenAls onderwijsinstelling ben je er op gericht om kennis en informatie over te dragen en te delen met anderen. Het delen van kennis en informatie is niet alleen om te voldoen aan de onderwijskundige doelstelling, het is ook een noodzaak. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat ieder het wiel opnieuw moet uitvinden. Delen is dus samenwerken. Wil je kennis en informatie digitaal delen zou je kunnen stellen dat je digitaal moet kunnen samenwerken.

Digitaal samenwerken kun je faciliteren en zelfs stimuleren door een digitale samenwerkingsomgeving (als bijvoorbeeld SharePoint, Google Apps e.d.) beschikbaar te stellen. Echter met het beschikbaar stellen van een digitale samenwerkingsomgeving (ook wel Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO)) is het succes op (digitaal) samenwerken niet gegarandeerd. Om een digitale samenwerkingsomgeving succesvol te laten zijn, maar nog meer om het succes op (digitaal) samenwerken te vergroten, deel ik graag de volgende succesfactoren:

  1. Maak inzichtelijk waarom digitaal samenwerken nodig is. Digitaal samenwerken is geen doel of resultaat maar een middel dat kan leiden tot realisatie van doelen. Wat zijn de doelen en wat is nodig om die doelen te bereiken? Zoek waar de waarde ligt in het digitaal samenwerken. Dit geeft tevens inzicht in hoe digitaal kan worden samengewerkt en met welke functionaliteit de digitale samenwerking kan worden ondersteund.
  2. Maak digitaal samenwerken mogelijk. Dat is naast het beschikbaar stellen van een digitale samenwerkingsomgeving de verandering in ‘samen werken’. Dit kan betekenen dat processen en/of ketens anders moeten worden ingericht. Bijvoorbeeld om tijdonafhankelijk samen te kunnen werken hoef je immers niet op het zelfde moment bij elkaar te zijn. Of dat medewerkers anders moeten worden aangestuurd door bijvoorbeeld te sturen op resultaat in plaats van op gemaakte uren. De impact van de verandering zou ruimschoots moeten worden gecompenseerd door de waarde van digitaal samenwerken. Misschien ligt de waarde juist in de verandering!
  3. Zorg er voor dat gebruikers inzien of ervaren wat het voordeel is van digitaal samenwerken en het gebruik van de digitale samenwerkingsomgeving. Men wordt intrinsiek gemotiveerd om digitaal samen te werken als we er zelf voordeel bij hebben, ‘What’s in for me?’. Dat geldt overigens niet alleen puur zakelijk maar ook persoonlijk. Samenwerken in een digitale samenwerkingsomgeving kan ook leuk zijn en persoonlijk voordeel opleveren.
  4. Houd de digitale samenwerkingsomgeving simpel. Iedereen moet het snappen en kunnen toepassen, ook al heb je weinig met IT. Voorkom dat we verdwalen in een woud van knoppen, schermen, meldingen e.d. Begin in ieder geval simpel en houd focus, bijvoorbeeld alleen die functionaliteit die voor iedereen van toepassing en toepasbaar is.
  5. Houd naast de digitale samenwerking ook de regie op de kennis en informatie. Zorg ervoor dat de kennis en informatie beschikbaar is en van waarde blijft waar nodig. Aan een chaos van informatie heb je niet veel, hoe belangrijk die informatie ook is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *