Samenwerken? Mag ik dan nog wel iPads aanschaffen?

ipad school klas samenwerkenBij steeds meer schoolorganisaties wordt de IT gezamenlijk georganiseerd. Maar wat doe je samen en wat doe je zelf? Samenwerken heeft voordelen maar ‘zelf doen’ zeker ook. Meest voor de hand liggende voordeel van samendoen zijn de schaalvoordelen ten aanzien van inkoop van apparatuur en diensten. Ook geldt dat de beschikbaarheid, de prestaties en de bruikbaarheid van de IT verbeteren door een betere achtervang van medewerkers, door meer beschikbare kennis en door de uniformiteit op de diverse locaties.

Een belangrijk aandachtspunt bij samenwerking is de eigen identiteit van iedere school. Scholen willen deze graag behouden, ook al zijn ze onderdeel van een groter geheel. Ook willen scholen niet in stroperige procedures verzanden omdat projecten of aankopen eerst getoetst moeten worden aan een groter geheel. Juist op het gebied van IT is slagvaardigheid voor scholen zeer gewenst. En als laatste is de rol van de eigen medewerkers altijd een aandachtspunt bij samenwerking.

Om de juiste vorm van samenwerking te organiseren is het wenselijk hier een keer goed voor om tafel te gaan zitten en met de betrokkenen af te spreken hoe dit zal worden georganiseerd. De basisafspraken dienen op een hoog abstractieniveau te zijn. Als voorbeeld: ‘Wij gebruiken een gezamenlijk datacentrum’ of ‘voor de inkoop van PC’s hebben we een raamovereenkomst bij 1 leverancier’.

Indien de samenwerking niet duidelijk georganiseerd wordt zullen scholen zich verzetten omdat men bang is voor de eigen identiteit, voor het verzanden in procedures en ook voor de rol van de eigen medewerkers. De voordelen van samenwerken zullen dan niet worden benut. Kortom; aan de slag om de afspraken vast te leggen, bijvoorbeeld met een bestemmingsplan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *