Van beheer naar regie: succes of mislukking?

Success and Failure Road Sign with dramatic clouds and sky.IT verandert in een hoog tempo. En vooral de manier waarop we het beheren. Veel organisaties zitten midden in de transitie van Automatisering naar Informatisering. Een transitie dat op het eerste gezicht vooral een technische en procesmatige insteek kent. Maar na afronding van de transitie blijkt in veel gevallen dat zaken in de praktijk helemaal niet goed werken. Help, waar ging het fout?

Projecten waarbij IT wordt omgevormd naar een meer dienstverlenende en vooral regie voerende rol hebben, zo blijkt uit de praktijk, een relatief grote faalfactor. Dat komt wellicht omdat (inherent aan IT) dit soort projecten zeer procesmatig wordt uitgevoerd. Er is natuurlijk een helder projectplan met daarin vanzelfsprekend een harde deadline. De transitie naar een externe dienstverlener is tot in de puntjes uitgewerkt. Zelfs de nieuwe IT (regie) organisatie is ontworpen en procedures zijn beschreven. En toch hapert het. Vaak blijkt dan dat de menselijke factor sterk is onderschat. Want mensen zijn natuurlijk geen processen, gelukkig niet.

Als de IT beheer-organisatie verandert in een IT regie-organisatie dan wordt de personele invulling vaak onderbelicht. Regie is wezenlijk anders dan beheer. Dit vraagt dan ook om mensen met andere competenties en vaardigheden. Het is daarmee niet gezegd dat mensen uit de vroegere beheerafdeling geen plek kunnen krijgen in de nieuwe organisatie. Zeker niet. Vergeet namelijk niet dat ook in een IT-afdeling waar regie in plaats van beheer centraal staat een diepgaande kennis van IT noodzakelijk blijft. Maar mensen kunnen het wellicht wel maar willen het misschien niet. Verandering van werk en functie is niet voor iedereen een ‘fijne uitdaging’. En het is ook niet altijd leuk, vooral niet als verandering als ‘opgelegd’ wordt ervaren. Vaak neemt men dan een behoudende en afwachtende houding aan. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden.

Hoe nu dit veranderproces succesvol te lijf te gaan? Er is in ieder geval geen blauwdruk. Gelukkig maar, want dat is nou precies het probleem, zo’n blauwdruk. Verandermanagement biedt echter wel een breed scala aan handvatten. Zorg ervoor dat u de voor u van toepassing zijnde in de gereedschapskist stopt. Betrek ook zo snel mogelijk afdeling P&O in het proces, daar zit immers veel expertise. En boven alles: blijf communiceren. Als u niet kunt uitleggen waarom we dit doen en wat er van iedereen wordt verwacht dan krijgt u de mensen niet in beweging. Veranderen is immers mensenwerk en daarmee de sleutel tot succes of mislukking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *