Hoe IT waarde oplevert voor het onderwijs: aan de achterkant aansluiten a.u.b.!

file1-413x350Natuurlijk vraagt u zich dan af welke ‘waarde’ en welke ‘achterkant’ hier bedoeld worden. Om achteraan te beginnen: het gaat daarbij om de ‘secundaire’ processen binnen de instelling. Denk daarbij aan de leerlingenadministratie, de personeelsadministratie, de financiële administratie, de administratie van gebouwen en lokalen, enzovoort. In veel gevallen zien we dat de informatiesystemen die deze processen ondersteunen niet of niet goed op elkaar zijn aangesloten. Een drietal voorbeelden uit de praktijk:

  1. Gegevens van leerlingen moeten handmatig in zowel leerlingenadministratie als de gebruikersdatabase voor de IT-infrastructuur worden ingevoerd.
  2. Gegevens van docenten moeten handmatig in zowel de personeelsadministratie als de roostersoftware worden ingevoerd en bijgewerkt.
  3. Binnen een schoolbestuur zijn twee soorten leerlingvolgsystemen in gebruik waardoor rapportages op bestuursniveau handmatig moeten worden opgesteld.

De waarde van het beter op elkaar aan laten sluiten van deze informatiesystemen bestaat uit het vermijden van fouten (herstellen kost veel meer dan ‘first time right’), het voorkomen van dubbel werk (standaardiseren scheelt in de kosten), en het  vergroten van het gemak voor gebruikers (niet direct in geld uit te drukken). Een middel om de aansluiting te bereiken en te handhaven is het ‘werken onder architectuur’. Daarbij wordt samenhang tussen processen en systemen helder en worden beslissingen ten aanzien van IT getoetst aan een set van richtinggevende principes (zie ook mijn blog van 22-09-2012 en 17-02-2012).

En pas dan kunnen we gaan denken aan wat IT in de klas aan waarde kan gaan opleveren…

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *