Hoe te komen tot een visie op IT?

VisieMoeten we als school wel of niet investeren in tablets voor onze leerlingen? In hoeverre moeten we als gemeente de aanleg van glasvezelinfrastructuur richting bedrijventerreinen stimuleren? Willen we het technisch beheer van onze IT-infrastructuur nog wel zelf doen? Allemaal vragen die je niet kunt beantwoorden zonder een visie op IT. Maar wat is een visie op IT dan en hoe formuleer je die?

 

Omschrijving van het begrip visie

Er zijn meerdere definities van het begrip visie in omloop. Wat in de meeste definities terugkomt is dat visie “de wijze is waarop men zaken beoordeelt”. Een visie op IT houdt wat mij betreft in dat je als organisatie bepaald hebt welke IT-ontwikkelingen relevant zijn voor je organisatie. Bijvoorbeeld omdat zij aansluiten op relevant geachte sociaal maatschappelijke of branche-ontwikkelingen c.q. doelstellingen van de organisatie.

Visie veronderstelt met voorgaande ook dat je (op hooflijnen) keuzes maakt en daarmee richting geeft aan waar je heen wilt.

Om terug te komen op het voorbeeld van de tablets. Tablets zijn net als notebooks en laptops een middel om de flexibiliteit met betrekking tot de inzet van werkplekken binnen je organisatie te verhogen. Iets wat handig kan zijn op het moment dat je meer digitaal wilt gaan werken (omdat je mee wilt in de trend van technologisering van de samenleving of omdat je ervan overtuigt bent dat digitaal werken een kwaliteitsimpuls kan geven aan b.v. het onderwijs) maar je geen geld hebt om iedere leerling van een eigen device te voorzien.

 

Hoe te komen tot een visie op IT?

Zoals uit het vorige voorbeeld valt af te leiden kun je alleen bepalen of bepaalde IT-ontwikkelingen relevant zijn voor je organisatie (een visie op IT-formuleren) door ze te relateren aan andere ontwikkelingen binnen je organisatie c.q. de omgeving van je organisatie. Het formuleren van een visie op IT veronderstelt zodoende dat je zicht hebt op zowel IT-ontwikkelingen als ook ontwikkelingen binnen en in de directe omgeving van je organisatie. Bij dat laatste kun je denken aan allerlei sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen, wetgeving, brancheontwikkelingen etc. Door deze ontwikkelingen te “confronteren” met IT-ontwikkelingen kun je relatief snel een visie op IT ontwikkelen.

 

Op het moment dat je zicht hebt op de hiervoor genoemde ontwikkelingen kun je, door in te steken op een bepaald abstractieniveau, in 1 of 2 sessies met een managementteam een visie op IT formuleren die richting geeft. Op basis van deze visie kunnen projecten worden opgestart, welk zich op dat moment nog in de initiatieffase bevinden. Binnen deze projecten zullen vervolgens ongetwijfeld nog allerlei vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden om individuele IT-ontwikkelingen op hun merites te beoordelen en gedetailleerde businesscases op te stellen. Er zullen dus nog diverse “go-no go” momenten voorbij komen. Maar het kaf is al grotendeels van het koren gescheiden. Je hebt nagedacht over waar je als organisatie heen wilt en welke IT-ontwikkelingen daar naar alle waarschijnlijkheid een bijdrage aan kunnen leveren, dan wel daarvoor onmisbaar zijn. En de ‘visie op IT’ vormt een prima basis voor een IT-bestemmingsplan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *