Meer is soms minder: Hoe volwassen moet uw IT-functie zijn?

In een van mijn  vorige blogs stelde ik dat (on)volwassenheid van de IT-functie (mede) het succes van regie op IT bepaalt. Maar kunnen we iets zeggen over de (on)volwassenheid van de IT-functie in het algemeen?

Stel eens dat uw organisatie het essentieel vindt dat haar afnemers op ieder moment van de dag uw diensten kunnen afnemen. Het is dan nodig dat de beschikbaarheid van de diensten het juiste niveau heeft en daarvoor moet binnen de IT-functie onder meer (maar niet uitsluitend) aandacht worden besteed aan risicomanagement, kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. Als de volwassenheid van deze IT-processen in uw geval niet boven niveau 4 (processen verlopen voorspelbaar) uitkomt is het wat mij betreft tijd voor een goed gesprek. Het kan toch niet zo zijn dat u iets wat goed geregeld moet zijn niet op orde heeft?

Maar ook een ander uiterste is denkbaar. Stel eens dat uw organisatie tijdens “kantooruren” diensten levert die niet onderscheidend zijn en uw afnemers het niet erg vinden als de beschikbaarheid niet alleen laag, maar ook onvoorspelbaar is. Als u de processen zoals risicomanagement, kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging dan zo goed geregeld heeft dat het volwassenheidsniveau boven niveau 4 (processen verlopen voorspelbaar) uitkomt is er ook reden voor een goed gesprek! Het kan toch niet zo zijn dat u veel tijd en geld steekt in de volwassenheid van IT-processen die voor u en uw afnemers niet zo belangrijk zijn?

Kortom, het is afhankelijk van de organisatie en haar doelstellingen hoe (on)volwassen de IT functie moet zijn. Een algemeen streefniveau is dan ook niet te geven. We moeten ons wel realiseren dat niet alle IT-processen voor iedere organisatie even belangrijk zijn en dat belangrijke processen om een relatief hoog volwassenheidsniveau vragen. Ik durf tot slot wel te stellen dat alle IT-processen beschreven (en sommige meer dan dat)  zijn dan wel dat er bewust voor is gekozen ze niet te beschrijven, want alleen dan is er ruimte voor verbetering!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *