Mail en agenda op je iPad is nog geen BYOD!

iPad BYODBij pakweg de helft van de bedrijven mogen medewerkers hun eigen smartphone of tablet gebruiken en krijgen hiermee toegang tot zakelijke  mail en agenda. Bij deze bedrijven wordt vaak gemeld dat men zo over ‘BYOD’ beschikt. Een gedegen ‘Bring Your Own Device’ beleid gaat echter veel verder dan medewerkers de instellingen van de mailserver te geven. Alleen al omdat de mobiele toegang tot de mail vraagstukken oproept omtrent beveiliging maakt dat zo’n gedegen beleid vereist is. Daarbij moet zijn nagedacht over een aantal belangrijke vragen. Een opsomming:

  • De basis: Wat speelt er al, wat doet men al en waarom. Wat is de aanleiding voor BYOD, wat is de business case, en hoe past BYOD in de andere strategische uitgangspunten en architectuurprincipes.
  • De borging: Weke rollen zijn er en welke wensen en eisen stellen deze aan de devices. Wat zijn de technische consequenties en wat is de impact op de aanwezige systemen. Hoe wordt security geborgd. Welke fiscale en juridische zaken zijn er en hoe wordt hier mee omgegaan.
  • Het beleid: Wie mag wat, welke devices, welke toepassingen, hoe en wat met aanschaf en financiën. Hoe is beheer en ondersteuning geregeld. Wat wordt er van medewerkers verwacht.
  • De invoering: Hoe wordt het opgestelde beleid vastgesteld en ingevoerd. Wanneer wordt het beleid geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Steeds meer medewerkers hebben behoefte aan flexibel werken en inzet van moderne devices. Zomaar toegang geven tot mail en agenda is daarbij niet voldoende om zaken op orde te hebben. Een gedegen BYOD beleid is vereist!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *