IT-regie leidt aan obesitas

IT komt tegenwoordig bijna letterlijk uit de kraan. Software kan eenvoudig als dienst (SaaS) worden afgenomen en ook infrastructurele onderdelen kunt u simpelweg op afroep verkrijgen. Mede hierdoor is de traditionele grote IT-dienstverlener ingeruild voor meerdere, gespecialiseerde, leveranciers. Kortom, er valt wat te kiezen bij het uitbesteden van IT. Maar misschien wel te veel?

De opkomst van multiple sourcing, waarbij meerdere leveranciers onderdelen van de IT (als dienst) leveren, is op zich toe te juichen. Het heeft ruimte gemaakt voor kleinere specialisten met een (vaak) hogere kwaliteit. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar uw IT bestaat natuurlijk helemaal niet uit allemaal verschillende, losstaande, onderdelen. Het is juist de som van de verschillende onderdelen die het verschil maakt. Maar dan moeten die onderdelen wel goed op elkaar afgestemd worden en blijven. En die afstemming wordt dan vaak door de eigen IT-regieorganisatie uitgevoerd. Maar of dat nou zo handig is?

Bij het uitbesteden verschuift de focus van IT-beheer naar IT-regie. Maar in veel organisaties leidt dit tot ‘aansturing obesitas’. Men is vooral bezig om al de verschillende leveranciers met elkaar op een lijn te krijgen. Voor je het weet is de regieorganisatie net zo groot als de beheerorganisatie waar we zojuist afscheid van hadden genomen. En de gedroomde flexibiliteit wordt ook door het putje gespoeld. Dan toch maar weer terug naar die ene dienstverlener die alles voor u regelt?

Lijkt mij niet. De voordelen van gespecialiseerde partijen zijn evident. Tegelijkertijd dient u de complexiteit die de aansturing met zich meebrengt te beperken. Een mogelijke oplossing ligt in het delegeren van deze verantwoordelijkheid naar een ‘hoofdaannemer’. En met verantwoordelijkheid wordt hier vooral gedoeld op de operationele aansturing. U duwt de dienstverlener in de rol Single Point Of Contact, maar blijft wel de regie houden. Vanzelfsprekend bepaalt u het gewenste serviceniveau en monitort de onderliggende contracten. Maar u gaat niet in de dagelijkse operatie als intermediair tussen de verschillende leveranciers zitten. Want voor u het weet wordt u vooral zelf van het kastje naar de muur gestuurd. In controle blijven dus, maar wel ‘lean and mean’.

One thought on “IT-regie leidt aan obesitas

  1. Dutch Solutions zegt:

    De boodschap is duidelijk. Voor complexere projecten waarbij integratie van meerdere services wenselijk is dienen klanten dien zich beter te verdiepen in de gewenste eindsituatie en ontwikkelaars dienen -door middel van een API- een opening te bieden waarmee derden kunnen samenwerken. Een door beide partijen geaccepteerde projectleider kan voor de benodigde aansturing en beschrijving zorg dragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *