Een grote (IT-) uitdaging voor het onderwijs…

CommunicerenEen grote uitdaging voor het onderwijs is het vervullen van de rol van een professionele opdrachtgever. Steeds meer onderwijsinstellingen gaan over tot het inschakelen van professionele dienstverleners voor het in standhouden van hun IT. In de dagelijkse praktijk spreken we onderwijsinstellingen die ronduit ontevreden zijn over de prestaties die deze dienstverleners leveren.

De vraag is: Hoe komt dit? Presteren zij daadwerkelijk beneden de maat? Onze ervaring is dat dit meestal niet het geval is. De onvrede komt in bijna alle gevallen voort uit het feit dat verwachtingspatronen uiteen lopen en vooraf onvoldoende tussen onderwijsinstelling en dienstverlener zijn afgestemd en dat de relatie met de dienstverleners niet of nauwelijks gemanaged wordt.

Als je van iemand een dienst vraagt en je specificeert niet of onvoldoende binnen welke kaders dit moet plaatsvinden dan kan een dienstverlener het eigenlijk nooit goed doen. Slechts indien de kaders en de inhoud specifiek gemaakt zijn, kan de dienstverlener een passend aanbod (blijven) leveren. Ofwel bij goed opdrachtnemerschap hoort adequaat opdrachtgeverschap.

Het onderwijs is niet gewend om met professionele dienstverleners te werken omdat zij veelal uit een situatie komt waarbij altijd alles door haar zelf gedaan werd. Dit vergt dat IT-processen beschreven en onderhouden moeten worden en het vergt regiecompetenties i.p.v. beheercompetenties bij de medewerkers van de onderwijsinstelling ofwel een IT-regieorganisatie. En dit vereist weer dat er bekend is wat de onderwijsinstelling eigenlijk van IT verwacht als opbrengst.

Hier ligt een grote (IT-) uitdaging voor het onderwijs: ‘Hoe worden wij een professionele opdrachtgever?’ Tegelijkertijd biedt dit mooie kansen. Immers, hoe verder je achterloopt des te makkelijker je de stap naar de toekomst kunt maken!

One thought on “Een grote (IT-) uitdaging voor het onderwijs…

  1. Kees van der Plas zegt:

    Dit is exemplarisch in ICT ontwikkelingen in het onderwijs. Om een voorbeeld te geven: Veel basisscholen willen tablets gaan gebruiken. En voor de korte termijn wordt er en beslissing genomen om 30 ipads aan te schaffen. Maar men heeft niet nagedacht over wat men er precies mee wil doen, hun educatieve programma’s werken niet (vanwege Flash) en na het “oeh” en “aah”, verdwijnen de iPads in de niche. Is de leverancier van de iPads dan in gebreke gebleven? Of heeft de school verzuimd na te denken over de visie, de content en de deskundigheid van het personeel. En zoals zo vaak zijn deze laatste drie onderdelen zwaar onderbelicht! En dat is heel erg vaak zo. Jammer!
    Scholen moeten een professionele opdrachtgever zijn door te weten WAT ze aan een opdrachtnemer vragen! De opdrachtgever is vaak degene die het niet goed doet. Echter de betaler bepaalt en kan dus heel makkelijk “Zwarte Pieten” naar de opdrachtnemer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *