Hoeveel IT heeft u nu echt nodig: denk “frugal”!

Whatta jugaadSinds er in 2010 in “The Economist” over werd gepubliceerd is  “frugal” innovatie een veelbesproken onderwerp. De theorie beschrijft hoe in omgevingen waar de middelen schaars zijn (lage inkomens, weinig grondstoffen) innovatieve producten succesvol in de markt kunnen worden gezet. Maar wat heeft dat nu met IT te maken?

Alles! Want de gedachte achter “frugal” is dat door het weghalen van onderdelen of eigenschappen van een product een moment bereikt wordt dat het product betaalbaar wordt, eenvoudig te gebruiken is, niet meer doet dan wat het moet en zo min mogelijk grondstoffen verbruikt. Maar nog belangrijker: het kan niet meer dan wat echt nodig is voor de doelgroep.

Daar zit de verbinding met IT, want maar al te vaak is er bij IT sprake van “meer, beter, duurder” terwijl er minder geld en mensen voor IT beschikbaar komen en het eigenlijk ook groener moet. En daarbij kan IT bijna altijd meer dan het moet, want stel je voor dat er een functionaliteit niet beschikbaar is als je die ooit zou willen gebruiken…

Bij veranderingen en vernieuwingen in IT zou het mooi zijn als er eerst werd nagedacht wat IT zou moeten doen (“wanneer is IT goed genoeg?”), welke absoluut minimale functionaliteiten nodig zijn (“hebben we dat echt wel nodig?”) en hoe IT zo eenvoudig mogelijk te gebruiken is (“wat wil de gebruiker echt niet doen?”). Wat de kosten betreft moet er dan op basis van “wat is IT me waard” een stevige dialoog worden gevoerd over wat IT mag kosten.

Juist in deze tijd waar iedereen “meer met minder” moet doen kan “frugal” denken er aan bijdragen dat IT echt waarde gaat opleveren voor de organisatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *