Ervaringen met de Aanbestedingswet: rechtsgeldigheid ondertekening

kvk-nieuw-logo_4.resized.200x0De Aanbestedingswet is duidelijk: op basis van artikel 2.85 lid 3 kan de aanbestedende dienst een ondernemer uitsluitend verzoeken bewijsstukken bij de door hem ingediende eigen verklaring te voegen die geen betrekking hebben op gegevens en inlichtingen die in de eigen verklaring gevraagd kunnen worden, tenzij het bewijsstukken t.a.v. technische bekwaamheid zijn (artikel 2.93 lid 1 sub a en b).

Lastenverlichting gegarandeerd maar hoe kun je als aanbestedende dienst controleren of de inschrijving (waar verder “inschrijving” staat kan ook “aanmelding” worden gelezen) rechtsgeldig is ondertekend als je geen uittreksel uit het Handelsregister mag vragen?

Een dergelijke controle is belangrijk aangezien de aanbestedende dienst er belang bij heeft dat zo snel mogelijk helder wordt of van een rechtsgeldige ondertekening sprake is.

Dat is in de eerste plaats belangrijk omdat de aanbestedende dienst graag wil weten of de inschrijving en/of bijlagen door een bevoegd persoon zijn uitgebracht, respectievelijk ondertekend. Het is immers niet ondenkbaar dat de inschrijving door een wat al te enthousiaste accountmanager is uitgebracht terwijl er bijvoorbeeld geen capaciteit beschikbaar is..

Daarnaast zal de aanbestedende dienst zich willen vrijwaren van overbodig werk en dus zo snel mogelijk willen weten of een inschrijving niet ongeldig is zodat zij in dat geval de inschrijving terzijde kan leggen. Sterker nog, de inschrijving mag in dat geval niet verder worden beoordeeld!

Om bovenstaande situaties te voorkomen nemen aanbestedende diensten vaak als voorwaarde op dat de inschrijving en/of bijlagen door een bevoegd persoon moet worden uitgebracht respectievelijk ondertekend en als zij deze voorwaarde stelt moet zij zich daar ook aan kunnen houden!

De vraag is nu hoe om te gaan met de spagaat tussen het verbod op het vragen van het uittreksel uit het Handelsregister in de wet en de behoefte aan zekerheid. Gaat de aanbestedende dienst zelf het Handelsregister bevragen en dus nu ook kosten maken, moet zij toch maar vragen om het uittreksel en wachten op een eventueel kort geding? Wie het weet mag het zeggen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *