De echte ‘waarde’ van een business case

Doelmatige IT

Business cases worden opgesteld als hulpmiddel om investeringsbeslissingen te nemen. Maar helpt een business case u nu echt verder?

Meestal worden kosten en besparingen over een bepaalde periode tegenover elkaar gezet. Over hoeveel jaar zijn we dan break-even? Kan ik daarop al een beslissing nemen?

De kostenkant en besparingen in beeld brengen gaat meestal wel goed. En daar houdt het meestal op. De kneep zit ‘m in de additionele baten. Kwantificeerbare baten zijn nog eenvoudig, bijvoorbeeld een hogere productie.

Lastiger wordt het als we de ‘waarde-componenten’ erbij gaan betrekken. Te beginnen met het bepalen van de instrumentele waarde. Met de instrumentele waarde bedoelen we de opbrengsten van een hoger gelegen of indirecte organisatiedoelstelling. Bijvoorbeeld: imago, personeelswerving, positionering, meer leerlingen etc.

Het lastigste deel is de subjectieve waarde. Met de subjectieve waarde bedoelen we de waarde die stakeholders aan het onderwerp toekennen. Hoe graag willen we iets en wat hebben we daar dan voor over.

Meestal geldt: ‘Hoe innovatiever de business case des te hoger de subjectieve waarde’. Kortom om echt over een business case te kunnen beslissen moeten de waardecomponenten worden meegenomen. Hoe gaat u met business cases om?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *