Aanbestedingswet 2012: op 1 april 2013 gaat de kogel door de kerk!

130645Eindelijk duidelijkheid! Althans, over het moment waarop de Aanbestedingswet 2012 in werking treedt…

Want wees eens eerlijk, weet u wel wat er allemaal gaat veranderen, en wat u moet doen om uw organisatie voorbereid te krijgen?

Een aantal belangrijke zaken nog even op een rijtje:

Proportionaliteit is het toverwoord, en er is zelfs een Gids Proportionaliteit met voorschriften waar u zich aan moet houden. Houdt u zich er niet aan dan moet u kunnen uitleggen (motiveren zoals in de Aanbestedingswet staat is echt iets anders..)  waarom niet. Zo mogen er geen omzeteisen meer gesteld worden en mag per referentie nog maar naar 1 competentie worden gevraagd.

Administratieve lasten moeten worden teruggedrongen door de maatregelen zoals het  verplichte gebruik van de “Eigen Verklaring” die overigens nog niet helemaal klopt… Daarnaast mag er bij aanmelding of gunning niet meer  om bewijsmiddelen ten aanzien van uitsluiting en/of geschiktheid worden gevraagd.

Publicatie van Europese en Nationale  aanbestedingen moet via TenderNed worden gedaan. Onze ervaring is dat dat prima werkt, en er kan zelfs volledig digitaal worden aanbesteed. Vaarwel lastige formulieren van het publicatiebureau (SIMAP)!

En wat moet u dan doen om uw organisatie voorbereid te krijgen? U zult bijvoorbeeld uw inkoop- en aanbestedingsbeleid moeten nalopen op strijdigheid met de Aanbestedingswet en modeldocumenten zullen moeten worden aangepast (de “Alcatel” termijn gaat bijvoorbeeld naar 20 dagen). Nog belangrijker is dat u uw organisatie voorbereidt op de steviger eisen aan het verstrekken van informatie over de gunning en het kunnen uitleggen van de keuzes die in de aanbestedingsprocedures worden gemaakt.

U kunt natuurlijk ook naar onze workshop “De nieuwe aanbestedingswet en innovatieve IT” komen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *