IT-samenwerking: levert het iets op?

Connecting-0Ik ben er van overtuigd van wel. Maar levert het op wat u denkt?

Natuurlijk kan IT-samenwerking leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (daar wordt je politiek op afgerekend), en als er daarbij bezuinigd kan worden is dat een mooie “bijvangst”. En ja, natuurlijk wordt de kwetsbaarheid teruggebracht als te kleine organisaties  hun IT-voorzieningen uit een samenwerkingsverband kunnen betrekken. Maar is “massa ook kassa”, met het besef dat het IT vaak maar een gering percentage van het organisatiebudget betreft?

Nee, want inmiddels is wel duidelijk dat het voorbereiden, inrichten en besturen van IT-samenwerking tijd en geld kosten. Daarnaast worden vooraf vastgestelde kostenreducties geen werkelijkheid als de gedachte kansen niet worden ingekopt. Een voorbeeld: als er verwacht werd vijf FTE te besparen moeten die vijf FTE ook wel uit de formatie verdwijnen. Helaas ontbreekt het scorende vermogen hier nog wel eens.

Maar moet je dan nog wel samenwerken op het gebied van IT? In ieder geval niet meer op de wijze zoals dat nu gebeurt. Immers, de trend die wij zien is dat er straks niet veel meer samen valt te werken op het gebied van IT-infrastructuur, maar des te meer op het gebied van regie over uit de markt af te nemen diensten.

Dat vereist een ander soort samenwerking: niet vanuit IT als middel maar vanuit de uitvoering van de processen als bestaansrecht van de organisatie. Als dan de uitvoering hierdoor een kwaliteitsimpuls krijgt, de kwetsbaarheid op basis van een goede opdracht en bijbehorende overeenkomst goed is geregeld komt de bezuiniging op de processen vanzelf. En die bezuinigingen zijn significanter dan de bezuinigingen op IT!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *