De waarde van de monarchie en uw IT.

Wapen NL

Op 28 januari maakte onze koningin bekend haar ambt over te dragen aan prins Willem-Alexander. De publieke opinie is dat de koningin, in de 33 jaar dat ze koningin heeft mogen zijn, het goed heeft gedaan. Hoe gaat Willem-Alexander het doen? De verwachtingen zullen ongetwijfeld uiteenlopen. De discussies omtrent de waarde van de monarchie worden her en der weer gevoerd. Op zich is het goed de ‘waarde’ van iets ter discussie te stellen.

 

Hoe zit het eigenlijk met de waarde uit IT binnen uw gemeente of onderwijsinstelling? En wat gebeurt er met de waarde uit IT als er een verandering optreedt? Bijvoorbeeld: u gaat samenwerken met andere gemeenten of een zaaksysteem wordt geïntroduceerd of een andere CIO doet zijn intrede.

De waarde van digitale informatie kan door een zaaksysteem enorm toenemen. Immers, informatie die anders niet of beperkt werd benut, wordt nu gebruikt in analyses voor inzicht in ontwikkelingen, voorspellingen. Ook kunnen burgers sneller en breder worden geïnformeerd.

Door een samenwerking op het gebied van IT is het mogelijk om gezamenlijk efficiënt IT-systemen en IT-organisatie te benutten of informatie te delen enz.

De nieuwe CIO richt zich meer op informatie in plaats van de techniek waarop uw vorige CIO met name was gefocust. Informatie die anders verloren ging wordt nu effectief benut, bijvoorbeeld voor het optimaliseren van processen.

Bovenstaande klinkt allemaal mooi maar levert het toepassen van IT meer waarde op dan dat het kost? Het voeren van de ‘waarde-discussie’ geeft inzicht hoeveel waarde het toepassen van IT oplevert en onder welke voorwaarden. Met dit inzicht kunt u sturen op resultaat. Immers, u weet wanneer het toepassen van IT meer waarde oplevert dan het kost. Zijn de kosten hoger dan de waarde die IT toevoegt, dan liggen de volgende keuzes voor:

  • Kosten van IT verlagen bij gelijkblijvende waarde. Bijvoorbeeld gunstiger inkopen, samenwerken e.d.
  • Waarde uit IT verhogen, bijvoorbeeld door de oorzaak van de waardevermindering weg te nemen.
  • Zoeken naar alternatieven die meer waarde opleveren dan ze kosten.

Als de waarde van de monarchie voor Nederland kan worden bepaald, kan dat ook van IT voor uw medewerkers en burgers. Dat laatste bewijzen wij graag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *