Succes in IT-projecten, kunnen we leren van het parlementaire onderzoek?

downloadKomend voorjaar start een parlementair onderzoek naar het falen van IT-projecten bij de Rijksoverheid. De aanbesteding van de onderzoeksopdracht  is  begonnen en maar liefst acht partijen dingen mee naar de opdracht.

De vraag is of we met de resultaten van het onderzoek tot nieuwe inzichten komen. Mijn mening is dat we geen schokkende en/of verrassende uitkomsten moeten verwachten. Wat zal er volgens mij uitkomen?

Goed opdrachtgeverschap is essentieel om een IT-project (en ieder ander project) tot een succes te brengen. Dat betekent nogal wat, zoals bijvoorbeeld het stellen van realistische en duidelijke doelen, begrip voor alle betrokken partijen, het vermogen tot zelfreflectie.

In de praktijk zien we dat zeker het vermogen tot zelfreflectie niet bij iedere organisatie die projecten uitvoert of laat uitvoeren goed geregeld is. Bij overheidsorganisaties is dat ook niet vreemd. Doelstellingen worden er vaak door politieke motieven gestuurd en dan is het niet eenvoudig een goed opdrachtgever te zijn!

Realistische doelen zijn om te beginnen vaak meer droom dan werkelijkheid. Geïnspireerd door politieke ambities wordt het hoofd nog wel eens weggedraaid van informatie die even niet zo goed van pas komt. Niet alleen in het begin of zelfs voor de start van een project, maar ook tijdens het project. Want zeg nu zelf, welke politicus durft te erkennen dat er met de informatie die er nu is projecten bijgestuurd hadden moeten worden of wellicht nooit zouden moeten zijn gestart? Een kwestie van zelfreflectie!

Begrip voor alle betrokkenen is ook niet altijd vanzelfsprekend. Te veel organisaties proberen de externe leveranciers die bij projecten betrokken zijn  maximaal te laten presteren tegen minimale inzet, en zijn daarnaast niet bereid te investeren in een goede relatie met externe betrokkenen. Want zeg nu zelf, welke politicus durft te erkennen dat er wellicht niet de goedkoopste maar wel de voor alle partijen beste deal tot stand gekomen? Een kwestie van zelfreflectie!

In september weten we, als dit project succesvol is, wat we kunnen leren van het parlementaire onderzoek. Ik ben benieuwd!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *