De digitale vork gaat ons redden!

hapifork_2Eindelijk, het is er: de digitale vork. Ik maak geen grappen, op de Consumer Electronics beurs, die van 8 tot 11 januari werd gehouden, werd daadwerkelijk ‘slim’ bestek getoond. De HapiFork telt het tempo waarin je happen neemt en kan zo waarschuwen dat je wellicht te gulzig eet. Een rare gadget, of is het toch meer dan dat?

Op zich is de HapiFork inderdaad weinig meer dan een gadget. Maar als het kan worden gebruikt in combinatie met andere toepassingen lijkt een interessante nieuwe technologie in beeld te komen. Die van context gedreven toepassingen. Slimme apps die, op basis van informatie uit o.a. sensoren (zoals de BodyMedia), GPS en vrijelijk beschikbare data, zich weten aan te passen aan uw specifieke situatie. Dus waar u bent, wat u doet en zelfs hoe u zich voelt bepaalt hoe de applicatie zich gedraagt. Een mogelijk gebruik zou in de gezondheidszorg kunnen zijn. Door bijvoorbeeld therapie niet alleen op afstand maar ook direct op de specifieke situatie en toestand van de cliënt te laten plaatsvinden. Zodat deze apps een direct sturende en corrigerende rol zouden kunnen hebben.

Ook in het onderwijs kunnen dit soort toepassingen mogelijk een waardevolle aanvulling zijn. Sterker nog, om daadwerkelijk goed vraaggestuurd en gedifferentieerd onderwijs te kunnen geven zouden dit soort apps wel eens het verschil kunnen maken. Apps die de docent daadwerkelijk kunnen helpen om een leerling, meer dan nu, individueel bij te staan.

Klinkt allemaal mooi, maar ligt ‘big brother’ hier niet ergens op de loer? Het idee dat je informatie gaat delen over waar je bent en hoe je je voelt lijkt misschien een brug te ver. Maar toch is het dichterbij dan u wellicht denkt. Ook ik zie op mijn Facebook tijdlijn steeds meer berichten van mensen die, middels het gebruik van apps, publiceren waar ze vandaag hebben hardgelopen, hoe lang ze hebben hardgelopen en hoeveel calorieën ze nu weer hebben verbrand. En ook Google glass is in dit verband een interessante ontwikkeling. Als je niet meer weet hoe die persoon die voor jou staat ook al weer heet, dan vertelt Google het je wel. Zijn we de schaamte inmiddels voorbij of is er hier sprake van een nieuwe tijdsgeest? Een generatie die hier simpelweg geheel anders over denkt? Dat is mogelijk, maar dat dit type toepassingen ons voor ethische vragen gaat stellen lijkt mij wel duidelijk.

Overigens heb ik het hier niet over sciencefiction. Verre van dat. Wij gebruiken in ons dagelijks leven al steeds meer apps en sensoren die onderdeel uit (gaan) maken van dit type toepassingen. De volgende stap is het combineren van deze apps, het steeds rijker wordende aanbod van sensoren en de alsmaar uitdijende beschikbaarheid van (open) data. Recent was ik op bezoek bij Symbiotic, een Nederlandse start-up die zich bezig houdt met context gedreven apps. En ik kan u zeggen dat het dichterbij is dan u denkt. Al is het maar omdat de onderliggende technologie in steeds grotere mate beschikbaar komt. Want na de HapiFork is het natuurlijk wachten op de HapiKnife. Wel even uitkijken dat u zichzelf niet in de vingers snijdt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *