Telefonie in gemeenteland; samenwerking loont !

Nu er in het nieuwe regeerakkoord wordt gestreefd naar de samenvoeging van kleinere gemeenten is het interessant te bekijken welke impact dit kan hebben op het gebied van de gebruikte communicatiesystemen. Samenwerking zal tot gevolg hebben dat telefoniesystemen gezamenlijk gebruikt gaan worden, hiernaast zal er een gezamenlijke inkoop van mobiele abonnementen en netlijncontracten kunnen worden ingericht.

Het gezamenlijk gebruiken van een telefoniesysteem geeft schaalvoordelen bij aanschaf van nieuwe hard- en software. Echter, in veel gevallen zal een bestaand (recent) systeem van één van de samenwerkende gemeentes eenvoudig kunnen worden uitgebreid en kunnen worden ingezet voor de andere organisaties. Daar waar het tot enkele jaren geleden nog lastig was om telefoniesystemen te uniformeren maakt de huidige stand van de techniek (VoIP) een uniformering en een daarmee samenhangende kostenbesparing echter wel eenvoudig mogelijk.

Hiernaast zijn er bij samenwerking lagere kosten te verwachten voor netlijnenabonnementen en belminuten. Er zullen ook hier schaalvoordelen worden behaald, zowel op het aantal benodigde netlijnen (minder dan de som van de huidige aantallen) als de (vaste en variabele) kosten daarvoor.

En als laatste kunnen de kosten voor mobiele telefonie omlaag. Het groeiende dataverkeer en het groeiende aantal abonnementen maakt dat mobiele telefonie een steeds grotere kostenpost is, maar ook hier kan door volumecontracten kostenvoordeel worden behaald.

Naast deze kostenvoordelen zijn er nog verbeteringen te behalen op het gebied van het beheer. Hier geldt ‘twee weten meer dan één’ en ‘één is geen’. De continuïteit kan beter geborgd worden als er meer mensen met het beheer belast zijn, ook zal er meer kennis beschikbaar zijn zodat de afhankelijkheid van de leverancier verminderd (zeker bij kleinere gemeenten).

Samenwerking in gemeeteland zal dus lonen. In hoeverre dat in een specifiek geval van toepassing is zal uiteraard eerst onderzocht moeten worden. Werk aan de winkel !

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *