Hoe prestatiegericht bent u bij IT-investeringen?

Natuurlijk is dit weer zo’n  vraag waarop u niet even snel een antwoord formuleert. Over “IT-investeringen” kunt u nog wel iets zeggen maar bij “prestatiegericht” wordt dat al lastiger. Toch is het antwoord minder moeilijk dan u denkt en de betekenis van het antwoord vele malen groter!

Natuurlijk kijkt u bij IT-investeringen naar de prestaties van de inschrijvers, of u nu verplicht een aanbesteding uitschrijft (U vraagt toch ook meerdere offertes als u uw huis laat verbouwen?) of niet. Een belangrijk instrument daarbij zijn referenties. Nu geven prestaties uit het verleden geen garanties voor de toekomst, maar beter iets dan niets! Maar kijkt u ook naar de toekomst, met andere woorden: kijkt u ook naar de wijze waarop de inschrijvers kunnen en willen presteren?

Daar ligt namelijk de sleutel tot succesvolle IT-investeringen! Immers, als u samen  met inschrijvers kunt onderzoeken hoe zij het beste uw vraagstuk kunnen oplossen kunnen de inschrijvers beter presteren en renderen uw IT-investeringen beter. De reden is  evident: de inschrijvers weten het beste hoe ze uw vraagstuk optimaal kunnen oplossen.  Als u ze voorschrijft wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen om uw vraagstuk op te lossen geeft u eigenlijk aan dat u het beter weet dan de inschrijvers. Dat is in veel gevallen niet zo, want anders zou u het zelf wel kunnen!

Hoe werkt dat grofweg in de praktijk? U begint met het zo goed mogelijk specificeren van de vraag (wat wel en wat niet). Vervolgens vraagt u de inschrijvers aan te geven welke risico’s zij zien en hoe zij die binnen hun inschrijving beheersen en welke kansen zij zien om uw vraagstuk nog beter op te lossen. Ook  vraagt u een planning op hoofdlijnen. Nadat u deze zaken heeft beoordeeld  drukt u de scores uit in korting of bijtelling op de inschrijfprijs. Met de projectleiders van de inschrijvers die over alle onderdelen een korting op de inschrijfprijs krijgen gaat u interviews houden. Uiteindelijk is er een “winnaar” die een gedetailleerd plan van aanpak opstelt waarna u dit toetst aan de kansen, risico’s en andere zaken uit de inschrijving. Komt u er niet uit dan komt de volgende inschrijver in de rangorde in beeld.

Het zal u niet verbazen dat dit concept “prestatie inkoop” heet. Dit concept kan op meerdere manieren worden ingevuld, u kunt bijvoorbeeld ook “past performance” een rol laten spelen.

Durft u het aan?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *