De as van … IT die waarde toevoegt

In één van mijn eerdere blogs heb ik een pleidooi gehouden voor de inrichting van functioneel beheer om ervoor te zorgen dat business en IT op elkaar aansluiten en IT daadwerkelijk waarde toevoegt aan de organisatie. Ik ben daarbij uitgegaan van het BiSL framework. Aangezien ik een aantal jaren geleden door Rick Maes zelf ingewijd ben in het door hem bedachte negenvlaksmodel, ontkom ik er niet aan om ook aan dit model aandacht te besteden.  Immers, ook dit model heeft als doel afstemming tussen de business en IT te realiseren. Bovendien is ook dit een model dat door veel organisaties wordt gehanteerd. In deze blog ga ik in op de relatie tussen het negenvlaksmodel en functioneel beheer op basis van het BiSL-framework.

 

Het negenvlaksmodel

Het negenvlaksmodel is in feite een uitbreiding van het Strategic Alignmentmodel zoals dat is bedacht door Henderson en Venkatraman (1993), zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Vanuit de waarneming dat in de praktijk de afstand tussen visie en uitvoering enerzijds en business en IT anderzijds te groot is, heeft Maes zowel een horizontale als een verticale lijmlaag tussen de vlakken uit het alignmentmodel gezet. Zodoende komt Maes tot het model zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Maes maakt van boven naar onder een onderscheid naar Strategie (richten), Structuur (inrichten) en Operations (verrichten). Wat niet hetzelfde is als het onderscheid naar het strategische, tactische en operationele niveau zoals dat gemaakt wordt in het BiSL-framework (zie hierna). Ook al zie je dit wel vaak terug in de interpretaties van het model van Maes. Van links naar rechts maakt Maes onderscheid naar business, informatie/communicatie en IT. Waarbij informatie de verbindende schakel is tussen business (vraagzijde) en IT (de aanbodzijde).

 

De relatie met functioneel beheer conform het BiSL-framework

Mijn conclusie is dat het geel gearceerde kruis in het negenvlaksmodel feitelijk overeen komt met functioneel beheer op basis van het BiSL framework. Zoals ik in mijn eerdere blog heb aangegeven is functioneel beheer de bruggenbouwer tussen business en IT (of is het ook in dit verband beter om te spreken van het sláán van bruggen?). Iets wat de kolom Informatie/communicatie in het negenvlaksmodel dus ook geacht wordt te doen.

Een eerste verschil tussen beiden modellen zit hem voornamelijk in het onderscheid naar strategisch, tactisch en operationeel niveau in het BiSL-framework enerzijds en Strategie, Structuur en Operations in het negenvlaksmodel anderzijds. Portfoliomanagement bijvoorbeeld, is een strategisch proces binnen het BiSL framework, terwijl vergelijkbare activiteiten binnen het negenvlaksmodel onder “Structuur” vallen.

Een tweede verschil betreft de definitie van wat informatiemanagement is. Bij Maes is dit het hiervoor met geel gearceerde kruis, terwijl informatiemanagement binnen BiSL zich beperkt tot de strategische processen.

 

Overeenkomsten groter dan de verschillen

Voorgaande neemt niet weg dat genoemde modellen elkaar mooi aanvullen, wanneer je je over een aantal definitiekwesties heen kunt zetten. Door de processen uit het functioneel beheermodel te plotten op het negenvlaksmodel wordt het redelijk abstracte negenvlaksmodel ineens een stuk concreter. Tegelijkertijd is het negenvlaksmodel een sterke illustratie van het drieledig beheermodel zoals dat reeds is gepropageerd door professor Looijen. Functioneel beheer is ineens helder gepositioneerd als de “as van IT die waarde toevoegt”.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *