Hoor de Aanbestedingswet waait door de bomen!

Dat zal wat worden als de Aanbestedingswet van kracht is! Nu al ingehaald door een recent rapport van de Algemene Rekenkamer met name de conclusies ten aanzien van het opsplitsen in percelen is niet mals: dit staat volgens de Rekenkamer “op gespannen voet met met de kabinetsambitie om de bedrijfs­voering van het Rijk, en dus ook de inkoopfunctie, te centraliseren.”  en gelijk hebben ze wat mij betreft! Daarnaast is het volgens de Rekenkamer “twijfelachtig of de maatregel zal bijdragen aan een betere toegankelijkheid van de markt voor het MKB”.

Maar er is nog iets: u moet gaan aanbesteden conform de door onze minister van EZ vastgestelde “Richtsnoeren”!  Dat zijn geen gespannen draden om in de bouw funderingen uit te zetten (zoals op de tekening boven), maar één van de slechtste vormen van de regelgeving die ik tot nu toe heb gezien!

Stel u eens voor: er wordt u verteld dat van u verwacht wordt dat u iets volgens een voorschrift op een bepaalde manier doet, en dat u, als u dat niet doet, op goede gronden in de aanbestedingsstukken moet motiveren waarom niet. En als na twee jaar blijkt dat aanbestedende diensten zich onvoldoende aan de voorschriften houdt is de kans groot dat de voorschriften verplichtingen worden. In dat geval heeft u te maken met een richtsnoer. U moet daar als aanbestedende dienst waarschijnlijk niet aan denken, want wat zijn dan “goede gronden”?

Dat is precies wat er met de “Gids Proportionaliteit” en de (nog niet definitief vastgestelde) “Richtsnoeren Leveringen en Diensten”  aan de hand is. Beide bevatten in de Aanbestedingswet genoemde Richtsnoeren, en sterker nog, de Gids Proportionaliteit is zelf een richtsnoer!

Het wachten is op de eerste rechtszaak die door een (potentiële) inschrijver wordt aangespannen omdat deze meent dat een aanbestedende dienst geen goede gronden in de aanbestedingsstukken heeft vermeld of dat de goede gronden niet zo goed zijn…

Maar laat ik het positief afsluiten: veel van de voorschriften in de richtsnoeren zijn hetzij bepalingen uit de Aanbestedingswet, hetzij aanwijzingen om iets te doen zoals u dat waarschijnlijk al deed. Al met al meer een kwestie van proces en minder van inhoud….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *