Zie ginds komt de nieuwe Aanbestedingswet!

Begin deze maand heeft de Eerste kamer de aanbestedingswet aangenomen, en als de Koningin deze heeft getekend is de wet van kracht. Nu zal dat hoogstwaarschijnlijk niet zoals gepland per 1 januari het geval zijn, maar ergens in 2013 is het zo ver! Dan vervangt de nieuwe Aanbestedingswet  de Raamwet aanbestedingen en daarmee het BAO en het BASS, maar ook de WIRA (Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbestedingen).

De bedoeling van de nieuwe aanbestedingswet is dat de toegang van met name het MKB tot overheidsopdrachten groter wordt, het  aanbesteden via verschillende procedures uniformer wordt, verlaging van de administratieve lasten realiteit wordt, laagdrempelige klachtenregelingen een feit zijn, en natuurlijk dat de aanbestedingswetgeving beter wordt nageleefd.

Wat betekent dat nu voor u als aanbestedende dienst? Eigenlijk heel wat, en ik begin dus met dat wat het meeste impact heeft: u zult zich moeten gaan houden aan een aantal aanwijzingen en richtsnoeren, en als u dat niet doet moet u dat in de aanbestedingsstukken uitleggen!

Zo is er de “Gids Proportionaliteit” waarin helder wordt aangegeven hoe het proportionaliteitsbeginsel moet worden toegepast; u mag bijvoorbeeld geen omzeteisen meer stellen! En als u goed kunt uitleggen waarom wel mag niet meer dan 3 x de relevante jaaromzet worden gevraagd! Gaat u werken onder de drempelwaarde aanbesteden, dan bent u “verplicht” het ARW (Aanbestedings Reglement Werken) te hanteren waarin alle procedures uitgebreid zijn beschreven.

Al deze aanwijzingen en regels kunnen er natuurlijk toe leiden dat (met name teleurgestelde) inschrijvers met de spreekwoordelijke stofkam door uw aanbesteding gaan om te kikken of ze u ergens op kunnen aanspreken. Maak de borst dus maar nat!

Gelukkig wordt het ook wat makkelijker (maar dan wel voor ondernemers..); zo komen er standaardmodellen voor de eigen verklaringen en maakt de VOG/RP plaats voor een Gedragsverklaring Aanbesteden die ook nog eens 2 jaar geldig is. Deze zaken zijn er (op dit moment) nog niet en staan een snelle invoering dus in de weg.

De komende tijd meer over de Aanbestedingswet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *