De nieuwe waarde en normen discussie al gevoerd?

In deze conjunctuur horen we amper nog discussies rond waarden en normen. Hetzij in de politiek, de gezondheidszorg, het onderwijs of waar dan ook. Het ging bij waarden over de opvatting wat menselijk is. Waarden zijn de idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. De normen zijn de regels of gedragsregels. Een norm maakt de waarde objectief meetbaar.

De nieuwe discussie zou moeten gaan over ‘waarde en normen’, bijvoorbeeld van uw IT. Dat is de discussie waar het gaat over waarde zonder de ‘n’. Bij waarde gaat het dan over gewicht of belang van uw IT. Wat voegt IT toe aan “IT in de klas”, “zorg aan het bed” of het informeren van burgers?

De normen zijn daarbij de prestatie indicatoren. Met de normen meet u of IT ook daadwerkelijk die waarde oplevert in de klas, aan het bed of bij de informatieverstrekking aan burgers.

Het toepassen van IT zou waarde voor de organisatie moet opleveren. Echter, het valt mij op dat er maar weinig organisaties zijn die ook weten hoeveel waarde het toepassen van IT oplevert laat staan dat bekend is waar IT wel bijdraagt en waar niet. Zouden we dat inzicht wel hebben en weten wat IT kost, zouden we volgens mij veel beter kunnen sturen op de inzet van IT, maar nog meer op het rendement van uw organisatie.

In een volgende blog hoop ik in te gaan hoe wij die waarde en normen discussie voeren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *