Voordenken is beter dan nadenken: tijd voor beleid!

Vorige week schreef ik over innovatievermogen als belangrijke dimensie waarlangs u als instelling een visie ten aanzien van IT kunt formuleren. Als laatste beloofde ik in een vervolg iets over de vertaling van visie naar acties te schrijven.

Maar eerst even iets anders! Om te voorkomen dat u acties gaat ondernemen waar geen plan achter zit is het van belang om, als u de visie heeft gevormd, deze om te zetten in beleid. Dat wordt natuurlijk een IT-beleid, maar in de praktijk zien we dat vanuit de visie ook wel een informatiebeveiligingsbeleid of een beleid ten aanzien van het nieuwe werken wordt opgesteld.

Kost dat niet heel veel energie en levert dat niet bar weinig op? Nee, want de ervaring leert dat als je vooraf nadenkt over wat je wilt en hoe je dat wilt bereiken met oog voor de wereld om je heen  acties minder energie kosten, minder onbedoelde en/of schadelijke neveneffecten hebben, en een grotere kans hebben bij te dragen aan het verwezenlijken van uw visie! Eigenlijk zoals ik ooit van een icoon op het gebied van project- en programmamanagement leerde: “Je kunt beter voordenken dan nadenken!” En natuurlijk kun je op basis van een beleid verantwoord bepalen welke activiteiten wel en welke niet worden uitgevoerd zodat er meer kans is dat de goede acties op een goede manier worden uitgevoerd.

Leest iemand dat beleid dan nog wel eens? Daar kan ik natuurlijk geen garantie op geven, maar het helpt als het beleid om te beginnen na een half jaar en daarna jaarlijks wordt besproken en waar nodig aangepast. Dat lijkt snel, maar de wereld om ons verandert ook steeds sneller.

Houdt iedereen zich er dan aan? Vast niet, maar een maximaal effect valt of staat met het commitment van de leiding. Want als beleid formeel is vastgesteld (niet vergeten..) moeten de mensen die het voorbeeld geven zich er naar gedragen en ook diegenen durven aanspreken die dat niet doen. Het is natuurlijk wel de kunst  om verstandig te gaan met de onvermijdelijke uitzonderingen op de regel!

Nu de acties nog…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *