Stoppen met outsourcen?

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat General Motors een belangrijk deel van haar uitbestede IT weer gaat inbesteden. En bij PostNL was de als clouddienst afgenomen werkplek gedurende lange tijd niet beschikbaar. Menig kritische volger van outsourcing en clouddiensten zal ongetwijfeld verzucht hebben: ‘I told you so’. Maar is ‘zelf doen’ dan altijd beter?

Laten we eerst vaststellen dat bij veel outsourcing trajecten die weer worden ‘geïnsourced’ er sprake is van traditionele outsourcing. Daarmee bedoel ik het uitbesteden van de volledige IT omgeving naar een externe dienstverlener. En dat soort one size fits all projecten zijn vaak gedoemd te mislukken. Juist hier zien wij nog de ouderwetse spookbeelden van een logge IT dienstverlener die weinig of niets bijdraagt aan de verbetering van de IT. Dat zijn van die situaties waarbij de slecht presterende IT wordt uitbesteed zonder vooraf goed na te denken wat men ermee wil bereiken. Met als resultaat dat de ‘IT puinhoop’ een ‘ge-outsourcde IT puinhoop’ wordt.

Ook het onderuitgaan van een clouddienst zegt natuurlijk weinig over het fenomeen cloud. Hoewel de cloud als zodanig alles in zich heeft om een uiterst schaalbare en hoog beschikbare IT dienst te kunnen leveren hoeft dit natuurlijk niet. Er zijn leveranciers die hun diensten vanuit één datacenter op één platform middels één verbinding leveren onder het mom van ‘cloudcomputing’. Tsja, zo ken ik er nog wel een paar.

Maar toch betekent dit niet dat het zelf doen altijd beter is. In tegendeel zou ik willen zeggen. Het uitbesteden van (delen van) de IT omgeving kan wel degelijk tot grote voordelen leiden. Vraag is echter wel wat de uitgangspunten zijn om überhaupt te gaan uitbesteden. Zowel op kwaliteit als kosten is zeker winst te behalen. Maar organisaties dienen wel eerst kritisch te kijken voor welke onderdelen van de IT dit mogelijk is. Juist de trend van ‘multiple sourcing’ waarbij meerdere dienstverleners separate onderdelen van de IT omgeving in beheer nemen speelt hier op in. En mogelijk zullen er onderdelen zijn die de organisatie wellicht het beste zelf kan blijven doen.

Bezint eer gij begint is in ieder geval hier het credo. Outsourcing vraagt om voordenken. Als u moet gaan nadenken dan is het al te laat. Dus eerst een pas op de plaats maken. En vervolgens vanuit een heldere visie op IT naar een goed afgebakende sourcing strategie. Dat is het pad dat u zou moeten volgen. Zodat u zichzelf niet alleen de vraag kunt stellen wat u wel of niet zelf blijft doen, maar er ook nog een goed antwoord op kan geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *