IT en onderwijs: De schijf van vijf voor een gezond “lijf”!

Natuurlijk kent u  Stichting Kennisnet, zoals zij zelf zeggen “…de publieke ict-partner die met expertise, voorzieningen en innovatie instellingen en sectoren in het po, vo en mbo in positie brengt om maximale kracht uit ict te halen.”. Zo niet, lees dan toch maar door!

Een van de tools die ze daarbij gebruiken is het “Vier in balans” model. Een prima model dat de instelling op gang helpt bij het vormen van een visie op IT. De vier dimensies waarlangs in het model wordt gewerkt zijn “Visie”, “Deskundigheid”, “Software” en “Hardware”.

Natuurlijk  zijn dat dimensies die van belang zijn voor een goede start van het proces “visievorming”.  De vraag is echter of deze vier dimensies voldoende garant staan voor het vormen van een visie  die de instelling op het gebied van IT en als geheel gezond houdt.. Inderdaad, zoals de “Schijf van vijf” van het Voedingscentrum.

De vijfde dimensie is wat mij betreft “Innovatievermogen”, en dan wel innovatievermogen van de instelling “bovenop” individueel innovatievermogen! Simpelweg omdat juist dat instellingsvermogen het mogelijk maakt IT succesvol in te zetten om als instelling te overleven, te groeien, of zelfs een voorbeeld voor de rest van het veld te worden. Dat is natuurlijk niet anders dan in andere sectoren, maar IT in het Onderwijs kan zo veel meer onderwijsrendement opleveren als innovatievermogen in voldoende mate beschikbaar  is!

Dan is het mogelijk om als instelling bijvoorbeeld de volgende issues succesvol en duurzaam (dat wil zeggen gericht op de lange termijn) te lijf te gaan:

1) Docenten, leerlingen en medewerkers verwachten hun eigen tablet/of smartphone  op school te kunnen gebruiken. Als je in staat bent om als instelling het innoverend gerichte uitgangspunt  “Kijk naar de leerling die je nog niet hebt”  te kiezen is er kans op succes! Dan kan bijvoorbeeld de interne dialoog “wat doe ik nu” versus “wat moet ik eigenlijk doen” veel beter worden gevoerd.

2) Bestuurders geven aan dat er fors op IT moet worden bespaard terwijl docenten schreeuwen om IT-verbetering en/of -vernieuwingen. Als je in staat bent om als instelling het innoverend gerichte uitgangspunt   “Het kan anders, hoe kan het anders” te kiezen is er kans op succes! Dan kan bijvoorbeeld de interne dialoog “zelf doen” versus “anders” doen veel beter worden gevoerd.

3)Er worden veel onafhankelijke maar wel overeenkomstige initiatieven op het gebied van IT ontplooid die veelal niet tot concrete resultaten leiden. Als je in staat bent om als instelling het innoverend gerichte uitgangspunt  “Succesvolle innovatie vereist strakke besturing”  te kiezen is er kans op succes! Dan kan bijvoorbeeld de interne dialoog “waarom dit initiatief wel” versus “waar steken we de schaarse tijd in” veel beter worden gevoerd.

Natuurlijk moet de gevormde visie dan wel worden vertaald naar concrete acties om uw instelling een gezond “lijf” te laten zijn… Wordt vervolgd!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *