Succesvolle IT-projecten vragen om een organisatiebrede projectmanagementmethodiek

Bovenstaande geldt in ieder geval voor die projecten die betrekking hebben op de aanschaf van een nieuwe of de vervanging van een bestaande applicatie. Dergelijke projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die verantwoordelijk is voor het proces dat door de betreffende applicatie wordt ondersteund. In feite is het bij dergelijke projecten beter om te spreken over IT-gerelateerde projecten dan over over IT-projecten. Immers de invoering van een nieuwe applicatie, c.q. de vervanging van een bestaande applicatie staat vaak niet op zichzelf maar gaat gepaard met de (her)inrichting van één of meer processen en het doorvoeren van organisatiewijzigingen.

Samenspel van vraag- en aanbodzijde

De hiervoor bedoelde projecten vragen om een samenspel van vraag- en aanbodzijde op het gebied van IT.  De eigenaar van het proces dat wordt ondersteund met de te implementeren applicatie moet vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid voor de inrichting en het functioneren van het desbetreffende proces minimaal optreden als opdrachtgever. Vanuit de vraagzijde kan hij/zij hierbij worden ondersteund door één of meer medewerk(st)ers vanuit de hoek van het functioneel beheer. O.a. om de applicatie in te passen in de totale informatiehuishouding van de organisatie. Vanuit de aanbodzijde is ondersteuning door één of meer technisch beheerders nodig om te borgen dat de applicatie daadwerkelijk beschikbaar komt voor gebruikers (ook wanneer de applicatie als dienst wordt afgenomen bij een externe partij).

Noodzaak organisatiebrede projectmanagementmethodiek

Gegeven het feit dat momenteel vrijwel alle processen wel worden ondersteund door één of meer applicaties worden vrijwel alle onderdelen van de organisatie wel één of meerdere keren per jaar betrokken bij IT-gerelateerde projecten. Zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. Om ervoor te zorgen dat iedereen in dat geval in staat is zijn/haar rol te vervullen en niet te veel tijd verloren te laten gaan met het leren spreken van elkaars taal, is het wenselijk dat de hele organisatie dezelfde projectmanagementmethodiek hanteert.

Nu zie ik nog wel eens dat een IT-afdeling in het streven naar verdere professionalisering een projectmanagementmethodiek adopteert, maar vervolgens de nodige frustaties oploopt doordat zij moet samenwerken met een vraagorganisatie die niet weet hoe invulling te geven aan de rol van opdrachtgever. Het omgekeerde komt overigens ook wel eens voor.

Welke projectmanagementmethodiek wordt gehanteerd is van ondergeschikt belang. Als iedereen binnen de organisatie er maar weet van heeft en ermee kan werken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *