Digitale versnippering dreigt in het onderwijs!

Zoals ik in mijn blog van vorige week aangaf is IT binnen het onderwijs in een stroomversnelling geraakt. Dit betekent echter niet dat IT ook automatisch meer wordt toegepast. Paradoxaal genoeg lijkt de toename van de mogelijkheden van digitalisering soms zelfs te leiden tot een afname van het gebruik. Op z’n minst is dat opmerkelijk. Maar echt gek is het natuurlijk niet.

Zowel in mijn zakelijke praktijk als privé-omgeving zie ik de soms wanhopige manier waarop IT binnen het onderwijs wordt toegepast. Versnippering van toepassingen is hierbij het grootste manco. Zo kan mijn dochter via de website van de school weliswaar relatief eenvoudig naar de elektronische leeromgeving (ELO) maar daarmee houdt het ook wel op. Voor vakken waar digitale leermiddelen beschikbaar zijn wordt vooral gebruik gemaakt van de websites van de verschillende uitgevers. Dus heeft zij inmiddels een behoorlijk aantal URL’s en dito inlogcodes in haar agenda staan. Alsof je 12 sleutels nodig hebt om je huis binnen te komen.

Maar het is natuurlijk niet alleen lastig voor de leerling. Ook voor de docent is dit een gemiste kans. Digitale leermiddelen zijn op deze wijze niet veel meer dan een digitale versie van de analoge methode. Terwijl juist een terugkoppeling van (bijvoorbeeld) toetsresultaten binnen een eenduidige omgeving van grote meerwaarde kan zijn. Het op deze versnipperde wijze aanbieden en gebruiken van IT middelen leidt uiteindelijk tot niets. De school zou een digitale toegangspoort moeten bieden. Op basis van een profiel en middels een ‘single-sign-on’ krijg men dan precies die informatie en toepassing die voor diegene relevant is. Waarbij ook samenwerking en social media een plek kunnen krijgen. Want dat al die brugklassers een whatsapp groep aanmaken om makkelijk met elkaar te kunnen communiceren is eigenlijk een gemiste kans.

Maar los van de prachtige toepassingen die er beschikbaar zijn (en vooral komen), valt of staat elke digitale omgeving met het gebruik ervan. Als de ene docent wel intensief gebruik maakt van een ELO en de ander in het geheel niet, dan gaat de leerling het in ieder geval nooit enthousiast gebruiken. En daar zou je als school moeten beginnen. Met het gebruik. Gooi dus niet teveel digitale producten naar binnen, maar zorg dat een beperkt aantal toepassingen in ieder geval schoolbreed wordt gebruikt. En zorg ervoor dat het gebruik van digitale middelen ook direct leidt tot meerwaarde. Voor de docent, de leerling en de bestuurder. Want als het de gebruiker niets oplevert gaat ie het ook niet gebruiken. Dus: op zoek naar wat IT nu echt kan opleveren!

2 thoughts on “Digitale versnippering dreigt in het onderwijs!

  1. Cynthia zegt:

    Bij ons (ROC) zijn we druk bezig om alle digitale leermiddelen etc. via onze ELO (N@Tschool) te ontsluiten met een single sign-on. En terugkoppeling van de toetsresultaten naar het portfolio. En bewaking van de voortgang van de kolas door de docent. E.e.a. in samenwerking met de uitgevers. Maar het probleem is evident.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *