IT in het onderwijs in een stroomversnelling

De digitalisering binnen het onderwijs staat aan de vooravond van een enorme versnelling en verandering. Een meer divers en groter aanbod van toepassingen komt in rap tempo beschikbaar. En bovenal wordt het zeer eenvoudig om deze nieuwe IT toepassingen in de klas te gaan gebruiken. Als dat maar goed gaat.

Een traditionele IT omgeving binnen een onderwijsinstelling is vooral gebaseerd op een beperkt aantal PC’s die elk worden voorzien van de noodzakelijke toepassingen. Door een toename van de complexiteit werd de roep om een verdere professionalisering (verbetering van de kwaliteit) steeds sterker. De afgelopen jaren heeft de focus daardoor vooral gelegen op het beheer. De PC moest ‘het vooral doen’. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee maar de wereld is inmiddels wel sterk veranderd.

IT dienstverleners leveren tegenwoordig gestandaardiseerde en stabiele IT omgevingen specifiek voor het onderwijs. Die PC doet het heus wel. Daarnaast zijn er steeds meer uitgevers en andere leveranciers van software binnen het onderwijs die hun producten (methoden) aanbieden als een ‘webbased’ toepassing. Installatie op de werkplek is steeds minder nodig en portals worden de primaire toegangspoort tot de digitale schoolomgeving. Waar applicatiedistributie voorheen het domein was van de IT afdeling of IT dienstverlener kan dit nu ook door de school (lees docent) zelf of door een uitgever worden uitgevoerd. Koppel dit aan de enorme toename van het ‘Bring Your Own Device’ principe en een uiterst flexibele IT omgeving lijkt geboren. Of toch een potentiële tijdbom?

Feit is dat het beheer van IT omgevingen binnen het onderwijs drastisch gaat wijzigen. Het technisch beheer verschuift meer en meer naar externe dienstverleners. En de wijze waarop applicatiedistributie gaat plaatsvinden is nog niet helder. Is hier een rol weggelegd voor de traditionele dienstverleners of gaan leveranciers van Elektronische Leer Omgevingen, portalleveranciers en uitgevers hier een belangrijke rol spelen? Bovenal: hoe gaan de scholen hier mee om? Diversiteit en flexibiliteit klinkt mooi maar zonder afdoende informatiemanagement wordt het al gauw een zooitje. En als IT binnen het onderwijs nu echt een belangrijke rol in het primaire proces wil gaan spelen dan zal hier alle aandacht op dienen te worden gezet.

Hoewel het precieze einddoel wellicht nog ongewis is, is de weg er naar toe dat zeker niet. Deze leidt namelijk van beheer naar regie. Regie is essentieel om de geschetste veranderingen niet alleen het hoofd te kunnen bieden maar ook om deze tot een succes te kunnen maken. En dat die veranderingen er aan komen is een gegeven, het gaat mogelijk alleen wat sneller dan u denkt (of hoopt…).

One thought on “IT in het onderwijs in een stroomversnelling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *