Organisatie van IT: Kennis, Kunst of Kunde?

Er wordt wel eens gezegd dat alle goede dingen in drieën komen. Dat lijkt voor de organisatie van IT ook wel zo te zijn!

Door velen wordt nog steeds gedacht dat je heel veel kennis, en dan met name technische kennis nodig hebt om IT succesvol te organiseren en vervolgens in te zetten. Natuurlijk is technische kennis belangrijk, maar de diepgang ervan wordt steeds minder belangrijk aangezien de organisatie van IT steeds minder over techniek  maar steeds meer over functionaliteit gaat. Veel belangrijker is de kennis over en met name de ervaring met het omgaan met de vraagstukken die bij de organisatie van ICT spelen. Deze kennis is wel veel minder duidelijk omschreven, minder makkelijk over te dragen, en minder makkelijk snel te verwerven dan technische kennis en kunde. Toch ligt hier een forse uitdaging: wil de organisatie van IT succesvol zijn dan zal de nadruk meer moeten liggen op het hoe (diagnose en behandeling  van problemen, omgaan met veranderende omgevingen en businessvragen) dan op het wat (welke technische oplossing wordt het?). Vergelijk het met medisch specialisten: ook daar is de omgang met de patiënt en de collega’s uit andere vakgebieden steeds belangrijker geworden. Zij hebben dan ook impliciete mechanismen ontwikkeld om de kennis te “managen” (zie Trouw, de Verdieping 31082012: “Elke medische specialist heeft zijn eigen clan”). Of deze voor de organisatie van IT 1-op-1 kunnen worden overgenomen betwijfel ik. Maar er kan zeker iets van geleerd worden, wat mij betreft in ieder geval dat kennis en kunde allebei belangrijk zijn en kennis soms belangrijker dan kunde is!

Naast kennis en kunde speelt voor de organisatie van IT kunst vaak ongemerkt een grotere rol dan gedacht! Want niet alleen is geen enkele organisatie hetzelfde, er is ook geen eenduidig recept hoe je IT moet organiseren. Dat betekent dat in veel gevallen los van bestaande structuren en patronen moet worden gedacht waarbij betrokkenheid en vertrouwen in de (samen)werking een belangrijkere rol spelen dan keiharde garanties. Niet alleen bij het ontwikkelen van de IT organisatie, maar ook bij het reageren op verandering en het onderhouden van de IT organisatie. En werkt het, dan is het vaak niet meer te achterhalen hoe een en ander tot stand is gekomen. Denk maar eens aan grote sportevenementen waar vaak veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Natuurlijk gaan daar ook wel eens zaken mis  maar overheersten achteraf de positieve ervaringen.

Nu doe ik ongetwijfeld 80% van de trajecten om  IT succesvol te organiseren onrecht aan. Maar het gaat wel om de 20% die het verschil maakt maar waar wel 80% van de positieve aandacht naar toe gaat! Kortom: naast  kennis en kunde dient er ook aandacht voor kunst te zijn bij de organisatie van IT. Dat vraagt aanpassingsvermogen maar levert ontegenzeggelijk tot resultaat!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *