IT-crisis: It’s the governance, stupid!

Veel van onze cliënten vragen ons om te adviseren in tijden van “IT-crisis”. Wat wij dan in de meeste gevallen waarnemen is dat “IT” niet doet wat ervan verwacht wordt en te veel geld kost.

In veel gevallen lijkt de oplossing voor de hand te liggen: het management van IT aanpakken, de kaasschaaf over het IT-budget halen, of diep zuchten en een illusie armer doorgaan. Oplossingen die te maken hebben met management van IT, dat zich in veel gevallen meer bezig houdt met “de dingen doen en gedaan krijgen” dan met “de goede dingen doen en gedaan krijgen”. Logisch, want dat laatste is het domein van de besturing van IT: “Op welke wijze stel ik behoeften, doelen en kaders vast, neem ik beslissingen, en bewaak ik dat de behoeften ingevuld, de doelen gehaald en de kaders gerespecteerd worden”. Dat is iets heel anders dan management: “het plannen, ontwerpen, uitvoeren en bewaken van activiteiten.”

Management kan daarbij niet zonder besturing aangezien anders de koppelingen tussen activiteiten aan de ene  kant en behoeften, doelen en kaders aan de andere kant niet kunnen worden gelegd waardoor veel activiteiten worden uitgevoerd zonder dat echt helder is waarom. Zo is de cirkel rond: de IT doet niet wat er van verwacht wordt (logisch, want ze weten niet waarom activiteiten worden uitgevoerd) en IT kost te veel geld (logisch als investeringen niet getoetst worden op waarde voor de organisatie).

Natuurlijk zijn de voor de organisatie merkbare nare gevolgen  een IT-crisis (want dit is het in veel gevallen echt wel) prima op te lossen met “management-oplossingen”. De oorzaken die de IT-crisis hebben veroorzaakt zijn dat naar onze ervaring helaas  niet : zonder de besturing van IT aan te pakken zullen oplossingen geen duurzame verbeteringen  opleveren en is het niet de vraag of maar wanneer de volgende crisis zich voordoet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *