De beste pizza’s beginnen bij de bodem…

Ooit mocht ik dat een keer ervaren in Bellagio (It) waar ik de (tot nu toe) beste pizza ooit heb gegeten. Toch ga ik het niet over pizza’s hebben maar over innovatie- en ontwikkelingskracht, want ook daar is de “bodem” een belangrijke succesfactor! Als de “bodem” goed is hoef je je daar minder druk over te maken en kun je dus energie besteden aan zaken die echt waarde toevoegen!

Zo is het uit ervaring verstandig om te zorgen dat (met name de routinematige) processen zijn beschreven en dat het voor betrokkenen helder is wat ze met welke informatie(systemen) moeten doen. Als dat niet zo is moet er veel tijd worden besteed aan uitleg, correctie, en herstel van fouten. Dat kost veel onnodige energie!

Een zelfde redenering geldt voor de IT-infrastructuur. Als een organisatie onevenredig veel energie moet besteden aan het in de lucht houden van de IT-infrastructuur terwijl ze daardoor te weinig waarde weet te scheppen is er iets niet goed. Het is dan de vraag of niet op een andere manier in de IT-infrastructuur moet worden voorzien zodat er genoeg energie over blijft om te innoveren en te ontwikkelen.

Tot slot moet er ook een gezonde “bodem” onder innovatie- en ontwikkelingskracht bestaan. De organisatie moet niet alleen open staan voor ideeën en vernieuwingen, maar deze ook en vooral op een georganiseerde manier tot successen kunnen maken. Dat lijkt haaks op het “vrije” karakter van innovatie te staan, maar zorgt er voor dat geen onnodige energie wordt verspild aan “meerdere malen het wiel uit te vinden”.

Uiteindelijk komt het allemaal neer op de aloude 80/20 regel: 20% van de activiteiten zorgt voor 80% van de resultaten. Het heeft dan ook weinig zin om veel energie te stoppen in de 80% activiteiten die voor 20% bijdragen aan de resultaten! Zorg er dus voor dat 20% van de energie aan “de bodem” kan worden besteed zodat de resterende energie ook echt kan worden besteed aan activiteiten die echt waarde toevoegen. En dat zijn in ieder geval innovatie en ontwikkeling!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *