Unified Communications, kan het goedkoper ?

Recent las ik een (Amerikaans) onderzoek naar de verschillen tussen een drietal Unified Communications (UC) oplossingen:

1) UC functies geleverd door een nieuw (zelf aangeschaft) telefoniesysteem.

2) UC toegevoegd aan een bestaand (eigen) telefoniesysteem.

3) Of UC functionaliteit geleverd vanuit een gehoste externe omgeving (hosted UC).

De volgende zaken vielen op:

Bezien vanuit de kosten (TCO) is Hosted UC in eerste instantie goedkoper, op de langere termijn heeft echter juist de eigen aanschaf de laagste kosten. Ondanks deze uitkomst bleken er toch redenen te zijn om voor hosted te kiezen: Organisaties die hun geld op het moment van aanschaf eigenlijk voor andere dingen nodig hadden waren beter af met de hosted variant. Ook organisaties die verwachtten sterk te gaan groeien (of krimpen) liepen bij hosted minder risico. Voor organisaties die vooral kijken naar de langere termijn is volgens dit onderzoek eigen aanschaf echter aantrekkelijker, tenminste voor wat betreft de TCO. Echter, naast de TCO zijn er natuurlijk nog andere redenen om te kiezen voor hosted.

Een verdere vergelijking van de kosten gaf aan dat berekend over 5 jaar de TCO van de Hosted UC variant het duurst was, daarna de variant met een nieuw eigen telefoniesysteem dat in de UC functies voorziet en als laatste (en dus goedkoopste) de variant met UC toevoegen aan het bestaande telefoniesysteem. Opvallend was echter dat deze uitkomst voor Microsoft Lync afweek: Lync toevoegen aan een bestaand telefoniesysteem bleek duurder dan een geheel nieuw UC telefoniesysteem en was over 5 jaar gemeten bijna even duur als de Hosted UC variant.

Of bovenstaande ook voor Nederland geldt kan ik niet beoordelen en ook ken ik niet de details van het Programma van Eisen dat aan de leveranciers is voorgelegd en waar dus mee is gerekend. Wel kan hier uit worden afgeleid dat het handhaven (en uitbreiden) van bestaande telefoniesystemen niet per definitie de goedkoopste keus is en dat een gedegen onderzoek vooraf is gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *