IT-Governance: COBIT 5 is er, en nu?

COBIT 5 is er eindelijk! COBIT staat voor “Control Objectives in Information and Related Technologies” en is een raamwerk voor het inrichten van IT-governance. COBIT5 redeneert vanuit de behoeften van “stakeholders” naar prioriteiten in bedrijfs- en IT-processen naar beheersing op procesniveau. Zo wordt niet alleen helder of u de juiste beheersingsmaatregelen treft, maar ook of u ze inricht op een manier die past bij uw organisatiedoelstellingen.

Het grote verschil met CobiT 4 (Inderdaad anders geschreven) is dat nu veel meer rekening  wordt gehouden met waarde van IT en met risicomanagement (delen de raamwerken VALIT 2.0 en RISKIT zijn geïntegreerd in COBIT 5).

COBIT 5 hanteert een aantal leidende principes:

1. “Zorg dat behoeften van de “stakeholders” worden ingevuld.” Dat lijkt logisch, maar nog het is wat mij betreft nog logischer dat hier “stakeholders” staat, want het gaat niet alleen maar om aandeelhouders!

2. “Zorg dat IT-governance de hele bedrijfsketen beslaat”. Heel belangrijk, want IT en business zijn de afgelopen tijd steeds verder versmolten en zullen dat nog wel verder doen

3. Breng een scheiding aan tussen “Governance” en “Management”. Governance gaat over de inrichting van de beheersing, management over de uitvoering van de beheersing. Prima om plat gezegd “de slagerzijn eigen vlees niet te laten keuren”.

4. “Hanteer een holistische kijk op de organisatie”. Beschouw de organisatie als een ecosysteem van actoren, belangen en bronnen die met elkaar samen moeten werken om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit is hard nodig om schuttingen te slechten en samenwerking beheersbaar te maken.

5. “Maak gebruik van 1 geïntegreerd raamwerk voor IT-governance”. Dat is met COBIT 5 goed mogelijk en wel zo eenvoudig als u COBIT echt wilt gebruiken!

Wat kan COBIT 5 voor u betekenen? Laat ik het voorlopig even houden bij een raamwerk dat inzichtelijk maakt hoe u de IT-processen (beter) kunt beheersen. En dat kan u heel wat opleveren: Meer zekerheid dat u de beheersing van de IT-processen zo heeft ingericht dat de IT-processen werkelijk kunnen bijdragen aan het scheppen van waarde door uw organisatie haar doelstellingen te laten realiseren.  We laten u graag nader kennismaken met COBIT 5!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *