Agile project management: alternatief of tegenhanger van Prince II?

Veel organisaties zweren bij Prince II. Dit valt in de categorie ‘Waterfall’ projectmanagement. Sequentieel projecten afwerken: Een PID, een ogenschijnlijk dichtgetimmerd programma van eisen en vastgestelde mijlpalen om het uiteindelijk doel na vele maanden van hard werken te bereiken. In de praktijk blijkt dat het vooraf bepaalde einddoel er meestal anders uitziet dan gedacht en dat het meer inspanning en geld heeft gekost dan begroot. Met als resultaat een teleurgestelde opdrachtgever.

De tegenhanger is de categorie ‘Agile’ projectmanagement waaronder bv ‘Srcum’ valt. Agile aanpak komt uit de software-ontwikkeling.  Agile staat voor een iteratieve aanpak. Dit is gebaseerd op het bereiken van eenvoudige doelen die niet al te ver weg in tijd staan. Denk hierbij aan 2-wekelijkse cycli. Doelen die dicht bij staan worden gedetailleerd, doelen die verder weg staan worden abstracter omschreven. Bij elke stap wordt er, op basis van voortschrijdend inzicht, op weg naar een bewegend einddoel bijgestuurd, waardoor de foutmarge gering is.

 

‘Wat werkt er beter?’, wordt er vaak gevraagd. Grosso modo kun je stellen dat een waterfall aanpak goed werkt voor projecten waarbij het einddoel heel helder vastgesteld kan worden. Bv. de bouw van een nieuw huis volgens een bestek, een verhuizing of een recht toe recht aan vervanging van een IT-systeem. Agile werkt niet allen goed bij software-ontwikkeling maar kan ook uitstekend worden toegepast voor IT-projecten met een innovatief karakter of veranderingsprojecten. Agile leent zich bij uitstek voor het iteratief op zoek gaan naar de juiste stip op de horizon en/of projecten met bewegende doelen.

Daar waar men bij Prince II liever geen afwijkingen ziet gedurende de uitvoering van het project, wordt dit bij agile gezien als de manier om het einddoel gaandeweg te vinden.

Kortgezegd geeft een agile aanpak een hoge kans op een succesvol (innovatief of veranderingen) project omdat er sneller bijgestuurd kan worden, de doorlooptijd korter is en het budget beter bewaakt kan worden. In de dagelijkse praktijk van EV wordt er vooraf gekeken wat de aard van het project is en wordt daarna samen met de opdrachtgever gekozen voor een waterfall of agile aanpak waarbij we frequent evalueren of het nog de juiste aanpak is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *