Kansen en bedreigingen van Google Maps Coordinate

Google heeft weer iets nieuws: Google Maps Coordinate. Een toepassing waarmee een organisatie met veel ambulante medewerkers efficiënt taken kan verdelen. Dit doordat de verblijfplaats van medewerkers inzichtelijk is en de medewerker op afstand taken toebedeeld kan krijgen via zijn smartphone.

Hierdoor kan een planner taken toebedelen aan die medewerker die het dichtst in de buurt is, waardoor responsetijden terug gedrongen kunnen worden. Door de medewerker vervolgens bij aankomst op de desbetreffende locatie in te laten loggen en bij vertrek weer uit te laten loggen is een koppeling met de urenverantwoording mogelijk.

 

Kansen

De toepassingsmogelijkheden zijn divers. Niet alleen voor een installatiebedrijf dat diverse monteurs heeft rondrijden, maar ook voor organisaties in het publieke domein zoals bijvoorbeeld de brandweer of een gemeentelijke onderhoudsdienst. Neem bijvoorbeeld de brandweer. Recent heb ik in een Veiligheidsregio nog de discussie gevoerd in hoeverre het mogelijk zou zijn een vrijwilliger die in woonplaats X woont maar in woonplaats Y werkt, ook op te roepen wanneer er een brand is in plaats Y. Aanleiding voor deze discussie was het feit dat het op sommige plekken steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden. Conclusie was dat behalve een vergaande standaardisatie van allerlei middelen en optimale ontsluiting van gegevens ook de verblijfplaats van de vrijwilligers inzichtelijk zou moeten zijn. Dat zou hebben gekund met Google Latitude, wat toen al beschikbaar was, maar Coordinate gaat duidelijk verder.

Voor een gemeente zou je kunnen denken aan toepassing van Google Maps Coordinate in het kader van het beheer van de openbare ruimte. Idealiter is er sprake van een koppeling met een toepassing als Verbeterdebuurt.nl, waar burgers bijvoorbeeld de los liggende stoeptegels kunnen melden.  Wanneer de melding binnen komt, kan een medewerker die in de buurt is er direct naar toe worden gestuurd.

Bedreigingen

Tijdens de discussie die ik onlangs bij de Veiligheidsregio had kwam ook de keerzijde van de inzichtelijkheid van de verblijfplaats van medewerkers al aan de orde, te weten het privacy aspect. Vraag die nadrukkelijk op tafel kwam te liggen was wat de kans is dat een vrijwilliger ermee akkoord gaat dat zijn verblijfplaats constant inzichtelijk is (dat wil zeggen, zolang zijn smartphone aan staat). Toevallig was dat ook het onderwerp van een artikel wat ik vanochtend tijdens het ontbijt in de krant las (jazeker, ik ben nog geabonneerd op een krant). Conclusie in dit artikel was dat toepassingen als Google MapsCoordinate alleen kunnen worden ingezet mits er sprake is van wederzijdse instemming.

Conclusie

Google Maps Coordinate biedt zeker kansen voor diverse organisaties binnen het publieke domein. Voorwaarde voor succesvolle toepassing is echter wel dat de organisatie “2.0” is in die zin dat medewerkers niet alleen kennis met elkaar willen delen maar ook hun verblijfplaats. Vervolgens moet ook het management de verleiding kunnen weerstaan om misbruik te maken van de toegenomen transparantie door het te gaan gebruiken als controle-instrument.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *