Neem IT de maat!

Mate waarin de IT bijdraagt aan uw businessdoelstellingen is de doelmatigheid van uw IT. Het is dus zaak dat IT in die mate bijdraagt dat het u in staat stelt uw doelen te realiseren. Wat is de daarvoor benodigde IT en hoe zorgt u er voor dat de IT bijdraagt? Een korte schets wat deze ‘wat’ en ‘hoe’ vraag inhoudt.

De ‘wat’ vraag gaat over de aansluiting (alignment) van IT op uw business. Immers welke IT-voorzieningen (middelen, diensten, functionaliteiten) zijn nodig om u in staat te stellen uw doelen te realiseren?

In de praktijk ervaar ik dat benodigde IT-voorzieningen te vaak vanuit een technisch perspectief worden bepaald in plaats vanuit een businessperspectief. Anders gezegd er wordt gedacht in oplossingen in plaats van doelen en resultaten. Denken in waarde van IT leidt tot denken vanuit een businessperspectief. Het resultaat is dat de ‘wat’ vraag fundamenteel anders wordt beantwoord. Er worden IT-doelen bepaald, die zijn afgestemd op uw businessdoelstellingen.

De ‘hoe’ vraag gaat in op het toepassen van IT in uw organisatie. Stel, u beschikt over de perfecte IT, wordt die dan ook gebruikt zoals bedoeld? Dit is sterk afhankelijk van de ‘IT-volwassenheid’ van uw organisatie (medewerkers en processen) en de veranderingen die invloed hebben op uw organisatie. Bijvoorbeeld uw medewerkers maken gebruik van internetontwikkelingen als Dropbox. Uw bedrijfsinformatie staat dan zowel op internet als binnen de beveiligde eigen IT-voorzieningen. Gevolg is dat uw geen volledige controle meer heeft over uw bedrijfsinformatie. Of erger: u hebt geen toegang tot uw bedrijfsinformatie op internet. Dit kan een negatieve impact hebben op uw businessdoelstellingen.

Hebt u IT al ‘de maat’ genomen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *