Innoveren of stagneren?

Dat we elkaar al geruime tijd niet meer begrijpen werd recent door onderzoek van Cordys weer eens bevestigd. Met ‘we’ bedoel ik hier de IT en de business. U kent dat wel, de een spreekt Chinees en de ander Engels. Het gevolg laat zich raden.

In het onderzoek van Cordys werden 650 Europese business- en IT-managers over de wisselwerking tussen business en IT ondervraagd. Belangrijkste conclusie was dat belangrijke businessdoelstellingen in 72 procent van de gevallen niet voldoende door IT konden worden gefaciliteerd. En 80 procent van de IT-managers onderschreef deze bevinding. Ook wij zien de gevolgen hiervan in toenemende mate in onze praktijk. Business managers die de IT vooral trachten te omzeilen. Hoppa, rechtstreeks naar de cloud. Dat is lekker makkelijk en goedkoop. En met mogelijk desastreuze gevolgen. Maar dat vertellen die cloud leveranciers er natuurlijk niet bij. Want (onder andere) architectuur en informatiebeveiliging moeten wel goed op orde zijn om succesvol de cloud in te kunnen. Maar daar gaat die business manager helemaal niet over. Een recept voor ellende dus.

Toch begrijp ik de business wel. Veel IT organisaties kunnen namelijk nauwelijks de behoefte van de organisatie bijbenen, laat staan innoveren. Sterker nog, Steven Luitjens (directeur van Logius, de ict-organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken) stelde recent dat IT projecten binnen de overheid in gevaar kwamen door het gebrek aan goed opgeleide ICT’ers. Eigenlijk zegt hij dat de overheid voorlopig pas op de plaats moet maken en prioriteit moet geven aan het beheer van bestaande systemen. En gegeven de geschetste situatie begrijp ik dat. Tegelijkertijd is dit natuurlijk een dodelijke rem op innovatie. En zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven is dit nou juist zo nodig.

Een kant en klare oplossing is er niet. Maar alleen wijzen op een gebrek aan goed opgeleide ICT’ers is wat te kort door de bocht. Een betere prioritering van IT projecten zou wellicht een eerste stap zijn. Er worden namelijk nogal eens IT projecten geïnitieerd die leiden tot niets. En het is mijn stellige overtuiging dat dit voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de haperende communicatie tussen business en IT. Een betere afstemming leidt uiteindelijk tot zowel efficiency als innovatie. Meer met minder dus. En dat is nu juist het recept wat we in deze tijden wel nodig hebben. Niet stagneren maar innoveren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *